Branschråd

Branschråden är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan representanter för Högskolan Dalarnas utbildningar och branschintressenter i det omgivande samhället.

Syftet med branschråden är att:

  • få en relevant utbildning för näringslivet och regionen och en attraktiv grundutbildning för studenter
  • föra en dialog om Högskolan Dalarnas utbildningar med branschen
  • etablera samverkan kring forskning för att ge branschen möjlighet att delta i såväl formulering av forskningsfrågor och finansiering som dokumentation och implementering av resultat
  • vara en kontaktyta mellan arbetsgivarna och studenterna

Vid Högskolan Dalarna finns eller planeras följande branschråd:

Senast granskad:
Senast granskad: