Lista onlinemöten

Här hittar du bokade e-möten för de närmaste 24 timmarna.

IDAG

08:00

08:00 - 16:00
Seminarium
SO1034 (H34YK, H34YP, H356X)
08:00 - 17:00
Seminarium
VÅ1061 (H363U)

09:00

09:00 - 12:00
Föreläsning
NA1029 (H355F, H359P)
09:00 - 12:00
Seminarium
GVÅ25T (H36N6)
09:00 - 16:00
Work Shop
GFÖ2FF (H36EG)

09:30

09:30 - 12:00
Seminarium
APG249 (H367Y)

10:00

10:00 - 11:30
Seminarium
GMC29A (H36YU)
10:00 - 12:00
Föreläsning
SO1045 (H34YS)
10:00 - 12:00
Föreläsning
NV1035 (H35DL, H35DM)
10:00 - 12:00
Övning
MA0011 (H35UD, H36TD)
10:00 - 12:00
Seminarium
PG1099 (H35V5, H35V6)
10:00 - 12:00
Seminarium
MP1052 (H35XT)
10:00 - 12:00
Föreläsning
GFÖ2F4 (H36DF)
10:00 - 12:00
Redovisning
GIK2F7 (H36DH)
10:00 - 12:00
Seminarium
10:00 - 12:00
Seminarium

12:30

12:30 - 14:00
Grupparbete
SS1062 (H36HW, H36HX)

13:00

13:00 - 14:00
Seminarium
GHI2CN (H35SQ)
GHI2CP (H35SR)
13:00 - 14:00
Seminarium
GHI2CN (H35SQ)
GHI2CP (H35SR)
13:00 - 14:30
Övning
GMD2ER (H365Q, H373B)
13:00 - 14:30
Seminarium
EN1103 (H372R)
13:00 - 15:00
Seminarium
EN1136 (H34VX)
EN1135 (H34VW)
EN1134 (H34VV)
EN1137 (H34VY)
13:00 - 15:00
Lektion
FY0005 (H35U7, H36TB)
13:00 - 15:00
Seminarium
MP1052 (H35XT)
13:00 - 15:00
Övning
GMT228 (H35XV, H36SJ)
13:00 - 15:00
Redovisning
GIK2F7 (H36DH)
13:00 - 15:00
Föreläsning
AMP23Y (H36J3)
13:00 - 15:00
Seminarium
13:00 - 15:30
Seminarium
APG249 (H367Y)
13:00 - 16:00
Seminarium
NA1033 (H355P, H359Q)
13:00 - 16:00
Föreläsning
NA3008 (H358Y, H358Z)
13:00 - 16:30
Seminarium
Multimodalitet

14:00

14:00 - 16:00
Seminarium
Sp2023

14:30

14:30 - 18:00
Föreläsning
FI1028 (H35H5)
FI1030 (H35H9)

15:00

15:00 - 16:00
Problemlösning
AMI22Z (H3599, H354Q)
15:00 - 16:30
Seminarium
GHI2CN (H35SQ)
GHI2CP (H35SR)
15:00 - 16:30
Seminarium
15:00 - 17:00
Seminarium

16:00

16:00 - 17:00
Problemlösning
AMI22Z (H3599, H354Q)

16:30

16:30 - 18:00
Seminarium
Sp1027 (gr.3)

17:00

17:00 - 18:30
Seminarium
PR1018 (H35PG, H35Q3)

17:30

17:30 - 19:00
Seminarium
PR2004 (H35PA)

19:00

19:00 - 20:30
Seminarium
PR1024 (H35PE, H366N)

OKT 28

08:00

08:00 - 10:00
Seminarium
GIK298 (H355G)
08:00 - 10:00
Seminarium , Obligatoriskt
GIK298 (H355G)
08:00 - 10:00
Seminarium , Obligatoriskt
GIK298 (H355G)
08:00 - 10:00
Lektion
KE0004 (H35DC, H36TC)
08:00 - 10:00
Lektion
FY0005 (H35U7, H36TB)
08:00 - 10:00
Seminarium
IK2019 (H35Y5, H35Y4)
08:00 - 13:00
Seminarium
SO1034 (H34YK, H34YP, H356X)
08:00 - 17:00
Seminarium
VÅ1061 (H363U)

08:30

08:30 - 10:00
Föreläsning
NV1035 (H35DL, H35DM)
08:30 - 10:00
Seminarium
KI1047 (H35M5)
08:30 - 12:00
Seminarium
GMC29A (H36YU)

09:00

09:00 - 11:00
Seminarium
PG2072 (H35VM)
PG2071 (H35VL)
09:00 - 11:00
Seminarium
PG2072 (H35VM)
PG2071 (H35VL)
09:00 - 11:00
Seminarium
PG2072 (H35VM)
PG2071 (H35VL)
09:00 - 12:00
Föreläsning
GPA2CM (H35XC)
09:00 - 12:00
Handledning
GBY2GB (H36LZ)
09:00 - 12:00
Seminarium
GVÅ25T (H36N6)
09:00 - 16:00
Seminarium
SO1045 (H34YS)
09:00 - 16:00
Seminarium
GSA2E4 (H363G)

09:30

09:30 - 12:00
Seminarium
09:30 - 12:00
Seminarium

10:00

10:00 - 11:00
Frågestund
FÖ1070 (H356B, H35WR)
10:00 - 11:00
Seminarium
GHI2CN (H35SQ)
GHI2CP (H35SR)
10:00 - 11:00
Seminarium
GHI2CN (H35SQ)
GHI2CP (H35SR)
10:00 - 11:30
Seminarium
10:00 - 12:00
Seminarium
GIK298 (H355G)
10:00 - 12:00
Seminarium , Obligatoriskt
GIK298 (H355G)
10:00 - 12:00
Seminarium , Obligatoriskt
GIK298 (H355G)
10:00 - 12:00
Seminarium
TR1036 (H355S, H358M, H36M4)
10:00 - 12:00
Lektion
KE0004 (H35DC, H36TC)
10:00 - 12:00
Föreläsning
GIE25Q (H35RW, H35RX)
10:00 - 12:00
Lektion
FY0005 (H35U7, H36TB)
10:00 - 12:00
Övning
MT1068 (H35XK)
10:00 - 12:00
Seminarium
IK2019 (H35Y5, H35Y4)
10:00 - 12:00
Seminarium
GPG2EG (H3654)
GPG2EH (H3655)
10:00 - 12:00
Seminarium
GSV26X (H368R, H373A)
10:00 - 12:00
Seminarium
GSV26X (H368R, H373A)
*
10:00 - 12:00
Redovisning
GBY29M (H36CV, H35W2)
10:00 - 12:00
Seminarium
EN2025 (H3752)
10:00 - 12:00
Seminarium
10:00 - 12:00
Seminarium

10:30

10:30 - 12:00
Seminarium
EN1129 (H35C8, H374X)
10:30 - 12:30
Seminarium
GKI27M (H35MJ)
Senast granskad:
Alla rum: