Fokus på framtidens lärare i nationell konferens - NGL2019

EN HELDAGS NÄTBASERAD KONFERENS DEN 16 OKTOBER.

Under  konferensen diskuteras vilka kunskaper och resurser som lärare i högre utbildning kommer behöva de närmsta åren.

Arrangeras 16 oktober 2019

Konferensen sker nätbaserat.

Syftet med konferensen är att skapa möten mellan forskning och pågående utvecklingsarbete med fokus på lärare, forskare och pedagogisk stödpersonal.

Konferensprogrammet är nu ute! Se mer nedan!

Huvudtalare

Konferensprogram

08.30-08.45 Välkommen och information om dagen
08.45-09.45 Keynotespeaker:
Sylvi Vigmo, universitetslektor och doktor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet
09.45-10.00 Kort paus
10.00-10.30 NGL, Nästa generations lärande
Niklas Brinkfeldt, chef för NGL-centrum vid Högskolan Dalarna
10.30-11.45

Session 1:

Grading student generated content - Satish Patel

Filmed oral examinations - Emma Almingefeldt

The changing face of grammar norms - Jonathan White

11.45-13.00 Lunch
13.00-14.00 Keynotespeaker:
Peter Parnes, professor vid Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet
14.00-15.15

Session 2:

Hur kan vi genomföra virtuella studiebesök eller fältstudier med realtidskommunikation? - Jonas Bäckelin

DigCompEdu, Självvärdering digital kompetens för lärare, vidareutveckling av svensk version - Johani Karonen

Vad kan regeringen göra för att förbättra de förutsättningar som lärosätena har att tillvarata digitaliseringens möjligheter? - Kjell H Nyman

15.15-15.30 Kort paus
15.30-16.45

Session 3:

Lärares erfarenheter av flexibla lärandemiljöer inom svensk högre utbildning - Johanna Westerlund och Lotta Fröjdefeldt

Academic Leadership and Governance of Professional Autonomy in Swedish Higher Education - Goran Puaca

Reflekterande samtal över undervisning i högre utbildning, med video som underlag - Eva Hansson

16.45-17.00 Avslutning av dagen

 

Nyheter

Kontakt

Joacim Svensson
Programledare
023-77 80 31
Senast granskad: