Fokus på framtidens lärare i nationell konferens - NGL2019

Under en stor konferens, med internationella gäster, diskuteras vilka kunskaper och resurser som lärare i högre utbildning kommer behöva de närmsta åren.