Lärarutbildning

1 min läsning
Vill du ha ett arbete som gör skillnad - utbilda dig till förskollärare eller lärare!

Att arbeta som förskollärare eller lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan att göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att förskollärare och lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig förskollärare eller lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Stor brist på lärare och förskollärare

Det råder stor brist på lärare och förskollärare i hela landet. För att alla barn i förskolan och elever i skolan ska få tillgång till legitimerade förskollärare och lärare måste fler välja att gå en lärarutbildning. Om du idag satsar på en förskollärarutbildning, grundlärarutbildning eller ämneslärarutbildning kommer du om några år att ha goda möjligheter att skaffa dig ett meningsfullt och utvecklande arbete där din insats kan göra skillnad för många människor.

Studera på campus eller via nätet

Vid Högskolan Dalarna finns en bra utbildningsmiljö för lärarutbildning. Det gäller oavsett om du väljer att studera på en av våra väl fungerade nätutbildningar eller på plats vid vårt trivsamma campus i Falun.

Arbetsintegrerad utbildning - en ny väg till lärarexamen

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad lärarutbildning som innebär en kombination av arbete och studier. Det rör sig dels om en utbildning till grundlärare för årskurs 4-6 (ansökan sker via antagning.se), dels en utbildning till ämneslärare för åk 7-9 eller gymnasiet (ansökan sker via VAL). Arbetsintegreringen innebär studier i Falun under 1-2 dagar och arbetet som lärare vid en skola i regionen under 3 dagar per vecka.

Senast granskad: