Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 14 Dec 2021

Placement Studies 2 - Supplementary Teacher Education (GPG2GQ)

V3BA6 (Spring 2022, 25%, Day, Distance, Falun, Round 1, VAL)

Literature

 • Frisk, A. (2016). Från orsak till mening – att kunna relatera ritualer till centrala tankegångar. Forskning om undervisning och lärande, 4(1), 50-72.
  Journal
 • Frohagen, J. (2016). Att kunna såga rakt: Om manuell bildning i skolämnet slöjd. Techne series: Research in sloyd education and crafts science, 23(2), 16-33. ISSN: 1238-9501
  Journal
 • Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare (1st ed.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127134676
  Book / Anthology
 • Holmqvist Olander, M. (Ed.). (2006). Lärande i skolan : learning study som skolutvecklingsmodell (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144045069
  Book / Anthology
 • Nordgren, K., Odenstad, C., & Samuelsson, J. (Eds.). (2017). Betyg i teori och praktik : ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium (Tredje upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140692641
  Book / Anthology