Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 19 Jan 2022

Placement Studies 2 - Supplementary Teacher Education (GPG2GQ)

V3B56 (Spring 2022, 100%, Day, Distance, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Alexandersson, M. Fördjupad reflektion bland lärare: för ökat lärande. In T. Madsén (Ed.), Lärares lärande: från fortbildning till en lärande arbetsorganisation. ( pp. 1-1). Lund: Studentlitteratur.
  Other:Available on Learn
  Chapter in book
 • Alexandersson, M. (2007). Tankens krökning tillbaka mot sig själv. Pedagogiska magasinet, 1(07), 28-33.
  Other:Available on Learn
  Journal
 • Berg, G., Sundh, F., & Wede, C. (Eds.). (2020). Lärare som ledare: i och utanför klassrummet (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144133423
  Book / Anthology
 • Insulander, E., & Selander, S. (Eds.). (2018). Att bli lärare. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122851
  Book / Anthology
 • Jensen, M. (2012). Kommunikation i klassrummet (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144077284
  Book / Anthology
 • Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know. American Educator, 12-39.
  Other:Available on Learn
  Journal
 • Skolverket. (2021). Att planera, bedöma och ge återkoppling: stöd för undervisning. Retrieved from https://www.skolverket.se/publikationer?id=7689.
  Government publication
 • Skolverket. (2018). Betyg och betygssättning (Skolverkets allmänna råd). Retrieved from https://www.skolverket.se/publikationer?id=4000.
  Government publication
 • Skolverket. (2013). Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (Skolverkets allmänna råd). Retrieved from https://www.skolverket.se/publikationer?id=3133.
  Government publication
 • Aktuell läroplan och kurs- eller ämnesplaner för vald inriktning. Hämtas från www.skolverket.se.
  Text
 • Tillkommer ämnesdidaktisk litteratur som väljs i samråd med seminarieledare.
  Text

Reference literature

 • Blomström, V., & Wennerberg, J. (2021). Akademiskt läsande och skrivande (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur.
  Book / Anthology