Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 22 Dec 2019

Art Education II for Teacher Students (BP1035)

V34PB (Spring 2020, 100%, Day, Distance, Falun, Round 1, ORD)

Literature

Course modules

1. Visual Representation and Art Education
 • Acton, M. (2008). Learning to look at paintings. London/NY: Routledge.
  Book / Anthology
 • Cassel, M. (2001). Museipedagogik : konsten att visa en utställning. 1st ed. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144017952
  Book / Anthology
 • Artiklar kan tillkomma..
  Text
 • (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 2nd ed. Stockholm: Skolverket. ISBN: 9789138325940
  Book / Anthology
2. Image Theory
 • Björkvall, A. (2009). Den visuella texten – multimodal analys i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
  Book / Anthology
 • Eriksson, Y. & Göthlund, A. (2012). Möten med bilder : att tolka visuella uttryck. 2nd ed. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144059457
  Book / Anthology
 • Hirdman, A. (2002). Tilltalande bilder. 2nd ed. Stockholm: Atlas.
  Book / Anthology
 • Artiklar tillkommer..
  Text
 • Övrig litteratur bestäms i samråd med undervisande lärare.
  Text
3. Design and Architecture
 • Häggblom, A. (2007). Om konsten att trycka på tyg. Stockholm: Alfabeta.
  Book / Anthology
 • Landberger, E. & Lundin, M. (2010). Keramik. Tekniker och inspiration. Icaförlaget.
  Book / Anthology
 • Vilma, S. (2005). Designhistoria. 2nd ed. Stockholm: Raster förlag.
  Book / Anthology
 • Artiklar tillkommer..
  Text
 • Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Finns som PDF på Skolverkets hemsida.
  Text
4. Art Project
 • Lindström, L., Ulriksson, L. & Elsner, C. (1998). Portföljvärdering av elevers skapande i bild. Stockholm: Liber distribution.
  Book / Anthology
 • May, R. (2005). Modet att skap. 2nd ed. Stockholm: Natur och kultur.
  Book / Anthology
 • Artiklar tillkommer..
  Text
 • Övrig litteratur väljs i samråd med kursansvarig.
  Text
5. The Theory and Practice of Art Education
 • Åsén, G. (ed.). (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder. Första upplagan. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122271
  Book / Anthology
 • Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven/London: Yale University Press.
  Book / Anthology
 • Lindström, L. “Produkt och processvärdering i skapande verksamhet". In Att bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och betygssättning. Stockholm: Skolverket, pp. 109-124.
  Chapter in book
 • Marner, A. & Örtegren, H. (2008). Bild; en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
  Book / Anthology
 • Sanderoth, I., Werner, M. & Båth, S. (2009). Plats - identitet-lärande. Närområdesstudier i skolan. Lund: Studentlitteratur.
  Book / Anthology
 • (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 2nd ed. Stockholm: Skolverket. ISBN: 9789138325940
  Book / Anthology

Reference literature

Course modules

1. Visual Representation and Art Education
 • Ståhle, G. (2011). Mellan konsten och publiken. Stockholm: Carlssons.
  Book / Anthology
2. Image Theory
 • Howells, R. (2012). Visual Culture. Oxford: Polity.
  Book / Anthology
 • Jarlbro, G. (2006). Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur.
  Book / Anthology
 • Pettersson, R. (2008). Bilder i läromedel. Tullinge: Institutet för infologi.
  Book / Anthology
 • Rose, G. (2016). Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials. 4th ed. London: Sage. ISBN: 9781473948907
  Book / Anthology
3. Design and Architecture
 • Mathieson, J. (2002). Raku. London: A. & C. Black.
  Book / Anthology
4. Art Project
5. The Theory and Practice of Art Education