Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 19 Dec 2019

Thesis for University Diploma in Information Systems (IK1094)

V34ES (Spring 2020, 25%, Day, Normal, Borlänge, Round 1, ORD)

Literature

  • Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122885
    Book / Anthology

Reference literature

  • Björklund, M., & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144059853
    Book / Anthology
  • Linton, M. (2019). Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127823938
    Book / Anthology