Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 24 Nov 2020

Method in Social Science I - Political Science (SK1061)

V33JQ (Spring 2020, 100%, Day, Distance, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3rd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097329
  Book / Anthology
 • Badersten, B., & Gustavsson, J. (2015). Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144104256
  Book / Anthology
 • Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (3rd ed.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112067
  Book / Anthology
 • Vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text

Reference literature

 • Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., et al. (2017). Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad (Femte upplagan). Stockholm: Wolters Kluwer. ISBN: 9789139115151
  Book / Anthology