Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 21 May 2022

Pregnancy, Childbirth and Postpartum Care II (ASR26S)

H3BL5 (Autumn 2022, 100%, Day, Normal, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Ajne, G., Blomberg, M., & Carlsson, Y. (Eds.). (2021). Obstetrik (3rd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144142609
  Book / Anthology
 • Christensson, K., Dykes, A., & Lindgren, H. (Eds.). (2022). Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144138237
  Book / Anthology
 • Hellström-Westas, L., Lagercrantz, H., & Norman, M. (Eds.). (2015). Neonatologi (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144096681
  Book / Anthology
 • Kylberg, E., Westlund, A. M., & Zwedberg, S. (2018). Amning idag (3rd ed.). Stockholm: go. ISBN: 9789177410904
  Book / Anthology
 • Olsson, A., Lind, C., Fernando, M., et al. (2020). Bäckenbotten och förlossningsskador : handbok för barnmorskor (Första upplagan). Stockholm: Gothia Fortbildning. ISBN: 9789177411406
  Book / Anthology
 • (2019). • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Bäckenbottenutbildning. Retrieved 2020 June 15 from http://backenbottenutbildning.se/.
  Website
 • (2019). • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. CTG- och fosterövervakning.. Retrieved 2020 June 15 from http://ctgutbildning.se/.
  Website
 • (2019). • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Neonatal HLR. Retrieved 2020 June 15 from http://neohlrutbildning.se/.
  Website