Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 19 Aug 2021

Religious Studies III for Teacher Education Students for Upper Secondary School (GRK2P4)

H39XW (Autumn 2021, 100%, Day, Distance, Falun, Round 1, ORD)

Literature

Course modules

1. Religion, Identity and Science in a Pluralistic World
 • Appelros, E. (2005). Religion och intersektionalitet. Kvinnovetenskaplig tidskrift, (2-3), 69-80. Retrieved from http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2336/2090.
  Journal
 • Clayton, P. (2017). Religion och naturvetenskap (Första upplagan). Stockholm: Dialogos förlag. ISBN: 9789175043074
  Book / Anthology
 • Franck, O., & Stenmark, M. (Eds.). (2012). Att undervisa om religion och vetenskap : med grund i ämnesplanen för religionskunskap (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144078748
  Book / Anthology
 • Golriz, G. (2020). ‘I am Enough’: Why LGBTQ Muslim Groups Resist Mainstreaming. Sexuality & Culture, 25(2), 355-376. DOI: 10.1007/s12119-020-09773-x
  Journal
 • Habermas, J. (2006). Religion in the Public Sphere. European Journal of Philosophy, 14(1), 1-25. DOI: 10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x
  Journal
 • Jahnke, F. (2021). Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet : religion och meningsskapande bland svenska grundskoleelever (1st ed.). Huddinge: Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, Biblioteket. ISBN: 9789189109551
  Book / Anthology
 • Kittelmann Flensner, K., Larsson, G., & Säljö, R. (Eds.). (2021). Känsliga frågor, nödvändiga samtal : att lära om och av kontroverser (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144137346
  Book / Anthology
 • Mouffe, C. (1999). Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?. Social Research, 66(3), 745-758. Retrieved from https://www-proquest-com.www.bibproxy.du.se/docview/209669064?pq-origsite=summon.
  Journal
 • Nicolaisen, T. (2016). Can Religious Education (and Students) Benefit from an Intersectional Approach to Identity?. In J. Astley, & L. J. Francis (Ed.), Diversity and Intersectionality. Studies in Religion, Education and Values (1st ed., pp. 101-116). Bern: Peter Lang. ISBN: 978-3-0343-2252-2
  Chapter in book
 • Rasmussen, M. L. (2010). Secularism, religion and ‘progressive’ sex education. Sexualities, 13(6), 699-712. DOI: 10.1177/1363460710384558
  Journal
 • Singh, J. (2015). Religious Agency and the Limits of Intersectionality. Hypatia, 30(4), 657-674. DOI: 10.1111/hypa.12182
  Journal
 • Smiet, K. (2014). Post/secular truths: Sojourner Truth and the intersections of gender, race and religion. European Journal of Women's Studies, 22(1), 7-21. DOI: 10.1177/1350506814544914
  Journal
 • Törnegren, G. (2013). Utmaningen från andra berättelser : en studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik (Uppsala Studies in Social Ethics 42). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN: 9789155487379
  Book / Anthology
 • Valkonen, S., & Wallenius-Korkalo, S. (2015). Embodying religious control: an intersectional approach to Sámi women in Laestadianism. Culture and Religion, 16(1), 1-16. DOI: 10.1080/14755610.2015.1023813
  Journal
 • von Brömssen, K. (2016). Is there a place for intersectionality in research on Religious and Values Education?. In J. Astley, & L. J. Francis (Ed.), Diversity and Intersectionality. Studies in Religion, Education and Values (1st ed., pp. 1-22). Bern: Peter Lang. ISBN: 978-3-0343-2252-2
  Chapter in book
 • Young, I. M. (1988). Five faces of oppression. The philosophical forum, (4), 270-290. Retrieved from https://static1.squarespace.com/static/58f36d7c1e5b6cb8c0d88151/t/5b819893aa4a996cc7a040d0/1535220047033/YOUNG+Five+Faces+of+Oppression.pdf.
  Journal
2. Specialisation in Religious Studies
 • Litteratur varierar med val av fördjupningsområde och väljs i samråd med undervisande lärare.
  Text
3. Research Method and Analysis
 • Litteraturen varierar med val av område för fördjupning och väljs i samråd med undervisande lärare.
  Text
4. Essay
 • Litteratur väljs i samråd med handledare.
  Text