Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 29 Jun 2021

Multidimensional Sports Coaching with a Didactic Approach (GIH2NQ)

H39X4 (Autumn 2021, 100%, Day, Normal, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Bolling, H., & Yttergren, L. (Eds.). (2013). 200 år av kroppsbildning : Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013 (2nd ed.). Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan. ISBN: 9789198086201
  Book / Anthology
 • Elphinston, J. (2011). Basträning för barn (1st ed.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789186323165
  Book / Anthology
 • Engström, L., & Redelius, K. (Eds.). (2002). Pedagogiska perspektiv på idrott (1st ed.). Stockholm: HLS förl.. ISBN: 9176565289
  Book / Anthology
 • Ericsson, I. (2019). Rör dig - Lär dig : Motorik och lärande (Första upplagan, femte tryckningen [rev. uppl.]). Stockholm: Sisu idrottsböcker. ISBN: 9789185138944
  Other:Finns som PDF på learn
  Book / Anthology
 • Fahlén, J., & Karp, S. (Eds.). (2015). Idéer för idrottsutveckling (1st ed.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789187745591
  Book / Anthology
 • Hedenborg, S., & Norberg, J. R. (2020). Barnkonventionen och föreningsidrotten – en handbok för idrottsledare.. UNICEF Sverige.
  Government publication
 • Hedenborg, S. (Ed.). (2016). Idrottsvetenskap : en introduktion (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144074689
  Book / Anthology
 • Helander, K. (Ed.). (2012). "Huvud, axlar, knä och tå" : om barn, kultur och kropp (1st ed.). Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. ISBN: 9789197458887
  Book / Anthology
 • Högberg, J. (2008). Effektiv idrottsträning : rörelselära i teori & praktik (1st ed.). Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 9185433462
  Book / Anthology
 • Nyberg, G., & Larsson, H. (2016). Rörelseförmåga i idrott och hälsa : en bok om rörelse, kunskap och lärande (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144111629
  Book / Anthology
 • Øksnes, M. (2011). Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom (1st ed.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147100132
  Book / Anthology
 • Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok (3rd ed.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114085
  Book / Anthology
 • Website

Reference literature

 • Kyséla, N., & Robertini, M. (2016). Träna kroppen & hjärnan med roliga lekar (Första upplagan). Stockholm: Sisu Idrottsböcker. ISBN: 9789187745829
  Book / Anthology
 • Larsson, H., & Meckbach, J. (Eds.). (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar (2nd ed.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106578
  Book / Anthology
 • (2018). Idrottens ledarskap (Första upplagan). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789177270201
  Book / Anthology