Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 21 Oct 2021

Mathematics 1b for Primary School Teachers in Pre-School Class and School Years 1-3 (GMD2HF)

H39VT (Autumn 2021, 50%, Day, Distance, Falun, Round 1, FVI)

Literature

 • Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. W. (2015). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (12th edition.). Harlow: Pearson. ISBN: 9781784480431
  Book / Anthology
 • Bråting, K., Sollervall, H., & Stadler, E. (2013). Geometri för lärare (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144083902
  Book / Anthology
 • Helenius, O., & Johansson, M. (Eds.). (2018). Att bli lärare i matematik (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122585
  Book / Anthology
 • McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal : en handbok (1st ed.). Göteborg: Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM), Göteborgs universitet. ISBN: 9789185143139
  Book / Anthology
 • Skolinspektionen. (2009). Undervisningen i matematik - utbildningens innehåll och ändamålsenlighet (Kvalitetsgranskningsrapport 2009:5). Retrieved from https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2009/matematik/granskningsrapport-matematik.pdf.
  Government publication
 • Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket. Retrieved from https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019.
  Government publication
 • Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., et al. (2010). Matematik för lärare (1st ed.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9140671461
  Book / Anthology
 • Solem, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068466
  Book / Anthology
 • Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., et al. (2008). Orchestrating Productive Mathematical Discussions: Five Practices for Helping Teachers Move Beyond Show and Tell. Mathematical Thinking and Learning, 10(4), 313-340. DOI: 10.1080/10986060802229675
  Journal
 • Artiklar och kurskompendium tillkommer.
  Text