Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 20 May 2021

Mathematics 1a for Primary School Teachers in Pre-School and Years 1-3 (GMD2HE)

H39VR (Autumn 2021, 50%, Day, Distance, Falun, Round 1, FVI)

Literature

 • Billstein, R., Libeskind, S., & Lott, J. W. (2015). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (12th edition.). Harlow: Pearson. ISBN: 9781784480431
  Book / Anthology
 • Helenius, O., & Johansson, M. (Eds.). (2018). Att bli lärare i matematik (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122585
  Book / Anthology
 • Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019. Retrieved from https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019.
  Government publication
 • Skott, J., Jess, K., Hansen, H. C., et al. (2010). Matematik för lärare, Delta Didaktik (1st ed.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140671462
  Book / Anthology
 • Artiklar och kurskompendium tillkommer.
  Text

Reference literature

 • Solem, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068466
  Book / Anthology