Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 24 Jun 2021

Development and Learning for Teachers in Upper Secondary School (incl 7.5 Credits placement) (GPG2EH)

H39M9 (Autumn 2021, 100%, Day, Distance, Falun, Round 2, ORD)

Literature

 • Gustavsson, B. (2002). *Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (1st ed.). Stockholm: Statens skolverk. ISBN: 9185009199
  Book / Anthology
 • Jensen, M. (Ed.). (2011). Lärandets grunder : teorier och perspektiv (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068503
  Book / Anthology
 • Liberg, C., Lundgren, U. P., & Säljö, R. (Eds.). (2020). *Lärande, skola, bildning (Femte utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127827974
  Book / Anthology
 • Ott, T. (2017). *Mobile Phones in School: From disturbing objects to infrastructure for learning. (Doctoral thesis, Göteborgs universitet, Göteborg, Studies in Applied Information Technology 1652-490X).
  Thesis
 • Skolverket. (2018). Analyser av familjebakgrundens betydelse for skolresultaten och skillnader mellan skolor. Retrieved from https://www.skolverket.se/publikationer?id=3927.
  Government publication
 • Skolverket. (2020). Att ställa frågor och söka svar (Forskning för skolan). Retrieved from https://www.skolverket.se/publikationer?id=7117.
  Government publication
 • Government publication
 • Skolverket. (2010). Skollagen. Retrieved from https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar.
  Government publication
 • Tillkommer ämnesdidaktisk litteratur och artiklar.
  Text

Reference literature

 • FN. (2019). Barnkonventionen. Retrieved from https://unicef.se/barnkonventionen.
  Government publication
 • Karlsson, O. (Ed.). (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Book / Anthology
 • Leifler, E. (2020). Lärarprofession (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147140473
  Book / Anthology
 • Skolverket. (2019). IT i skolan. Retrieved from http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan.
  Government publication
 • (n.d.). Statens medieråd. Retrieved 2020 January 20 from https://statensmedierad.se/.
  Website