Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 6 Oct 2021

Evaluation and Development Work in Primary School Grades 4-6 (PG3068)

H39KF (Autumn 2021, 100%, Day, Normal, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Carlgren, I. (2005). Om nödvändigheten av ett kunskapsobjekt för ett kunskapsprocucerande utvecklingsarbete. Vetenskapsrådet. Forskning av denna världen II - om teorins roll i praxisnära forskning, 123-137.
  Journal
 • Carlgren, I. (Ed.). (2017). Undervisningsutvecklande forskning : exemplet learning study (Första upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140695888
  Book / Anthology
 • Frisk, A. (2016). Från orsak till mening – att kunna relatera ritualer till centrala tankegångar inom olika religioner. Forskning om undervisning och lärande, 1(4), 50-72.
  Journal
 • Frohagen, J. (2016). Att kunna såga rakt. Om manuell bildning i skolämnet slöjd.. Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, 23(2), 16-33.
  Journal
 • Högberg, S. (2015). Om lärarskapets moraliska dimension : ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal (1st ed.). Örebro: Örebro university. ISBN: 978-91-7529-105-5
  Book / Anthology
 • Larsson, P., & Löwstedt, J. (2014). Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097268
  Book / Anthology
 • Lundahl, C. (2014). Bedömning för lärande (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101491
  Book / Anthology
 • Rönnerman, K., Edwards-Groves, C., & Grootenboer, P. (2018). Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling (1st ed.). Stockholm: Lärarförlaget. ISBN: 9789188149336
  Book / Anthology
 • Scherp, H. (2013). Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144084046
  Book / Anthology
 • Selander, S., & Kress, G. R. (2010). Design för lärande : ett multimodalt perspektiv (1st ed.). Stockholm: Norstedt. ISBN: 9789113022956
  Book / Anthology
 • Skolverket. (2015). Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet.. Stockholm: Fritzes.
  Government publication
 • Tema: Kan vi lita på PISA?. (2013). -. Utbildning & Demokrati, 22(3), 1-124.
  Journal
 • Ytterligare artiklar kan tillkomma..
  Text

Reference literature

 • Berg, G., & Scherp, H. (Eds.). (2003). Skolutvecklingens många ansikten (Första upplagan). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. ISBN: 9185128155
  Book / Anthology