Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 10 Jun 2021

Design Project (GMT224)

H3982 (Autumn 2021, 50%, Day, Normal, Borlänge, Round 1, ORD)

Literature

  • Lämplig litteratur som stödjer arbetet med det aktuella problemet. Det kan vara litteratur från tidigare kurser i programmet, men det kan lika gärna vara andra, trovärdiga, källor..
    Text