Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 23 Jun 2021

History II (GHI2CQ)

H38X4 (Autumn 2021, 100%, Day, Distance, Falun, Round 1, ORD)

Literature

Course modules

1. The History of Modern and Contemporary Globalisation
 • Allen, R. (2011). Global economic history: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.
  Book / Anthology
 • Cheru, F. & Obi, C. (eds.). (2010). rise of China and India in Africa : challenges, opportunities and critical interventions. 1st ed. London: Zed. ISBN: 9781848134362
  Book / Anthology
 • Crouch, C. (2020). Globalisering under press. 1st ed. Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171735751
  Book / Anthology
 • Hobsbawm, E. J. (. J. (1995). Age of extremes : the short twentieth century, 1914-1991. 1st ed. London: Abacus. ISBN: 0349106711
  Book / Anthology
 • Ett urval av artiklar och inspelade föreläsningar tillkommer. Dessa finns elektroniskt tillgängliga via LEARN. Sammanlagt omfattar delkursens litteratur ca 1200 s.
  Text
2. Alternating Theme Course
 • Nugent, P. (2012). Africa since independence : a comparative history. 2nd ed. New York, NY: Palgrave Macmillan. ISBN: 9780230272880
  Book / Anthology
 • Därtill tillkommer ett urval av artiklar från tidskrifter (tillgängliga i digitaliserad form via Högskolan Dalarna).
  Text
3. Theory and Methods of History Studies
 • Florén, A., Ågren, H. & Erlandsson, S. (2018). Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123141
  Book / Anthology
 • Kjelstadli, K. (1998). Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur.
  Book / Anthology
 • Lindkvist, T. (ed.). (1996). Metodövningar i historia 2. Historisk teori, metod och källkritik. Lund: Studentlitteratur.
  Book / Anthology
 • Perlestam, M. (2001). Genusperspektiv i historia. Metodövningar. Lund: Studentlitteratur.
  Book / Anthology
 • Kompendium med texter tillkommer.
  Text
4. Scientific Essay
 • Litteratur väljs i samråd med läraren.
  Text