Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 16 Aug 2021

Supervison in Health Care (VÅ1059)

H38TS (Autumn 2021, 25%, Day, Distance, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Berglund, M., & Ekebergh, M. (Eds.). (2015). Reflektion i lärande och vård : en utmaning för sjuksköterskan (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088198
  Book / Anthology
 • Bron, A. (Ed.). (2005). Lärprocesser i högre utbildning (1st ed.). Stockholm: Liber. ISBN: 914705266X
  Book / Anthology
 • Cajvert, L. (2016). Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144106038
  Book / Anthology
 • Carlson, E. (2010). Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. (Doctoral thesis, Malmö universitet, Malmö, Malmö University Health and Society 2010:2). Retrieved from http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/10099/Elisabeth_Carlson_Thesis.pdf&sa=U&ei=v4dWU-DIOMey2gX19ICIAg&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNHCbM0naaVHzq6Wz1WVz7QiTkaDyw?sequence=2.
  Thesis
 • Chekol, I. (2003). Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik - en beskrivning av variation i innebörd. (Doctoral thesis, Lunds universitet, Lund, Department of Education 2003).
  Thesis
 • Eriksson, H., & Strömberg, H. (Eds.). (2010). Genusperspektiv på vård och omvårdnad (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144057026
  Book / Anthology
 • Grönquist, G. (2004). Handledning inom vård och omsorg ur ett psykosocialt perspektiv (-). Stockholm: Gothia. ISBN: 9172054018
  Book / Anthology
 • Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap (-). Stockholm: Statens skolverk. ISBN: 9185009199
  Book / Anthology
 • Handal, G., & Lauvås, P. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori (3rd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091785
  Book / Anthology
 • Hedin, A., & Svensson, L. (Eds.). (2011). Nycklar till kunskap : om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144072883
  Book / Anthology
 • Illeris, K. (2015). Lärande (3rd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144107981
  Book / Anthology
 • Säljö, R. (2015). Lärande : en introduktion till perspektiv och metaforer (1st ed.). Malmö: Gleerup. ISBN: 9789140688262
  Book / Anthology
 • Stenberg, M. Peer learning. In H. Sandberg (Ed.), Pedagogik för sjuksköterskor ( pp. 205-221).
  Chapter in book
 • Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text

Reference literature