Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 13 Oct 2020

Methods for evidence-based nursing II (VÅ2023)

H36N8 (Autumn 2020, 100%, Day, Normal, Falun, Round 2, ORD)

Literature

 • Ejlertsson, G. (2019). Statistik för hälsovetenskaperna (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122694
  Book / Anthology
 • Eriksson, H., & Strömberg, H. (Eds.). (2017). Genusperspektiv på vård och omvårdnad (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115788
  Book / Anthology
 • Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (4th ed.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127146549
  Book / Anthology
 • Friberg, F. (Ed.). (2017). Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115795
  Book / Anthology
 • Henricson, M. (Ed.). (2017). Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144113289
  Book / Anthology
 • Leksell, J., & Lepp, M. (Eds.). (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128020
  Book / Anthology
 • Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. ISBN: 9781975154141
  Book / Anthology
 • Willman, A. (2016). Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet (4th ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109022
  Book / Anthology
 • (n.d.). Codex. Retrieved 2020 October 13 from http://www.codex.vr.se/index.shtml.
  Website