Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 11 Aug 2020

Methods and Theories Regarding Signs and Symptoms of Health/Ill Health II (GVÅ25T)

H36N6 (Autumn 2020, 100%, Day, Normal, Falun, Round 2, ORD)

Literature

 • Andersson, I., Molin, B., & Therborn, M. (2016). Träna läkemedelsberäkning (5th ed.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112906
  Book / Anthology
 • Beck-Friis, B., & Strang, P. (Eds.). (2012). Palliativ medicin och vård (4th ed.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147105380
  Book / Anthology
 • Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B. (Eds.). (2017). Att möta familjer inom vård och omsorg (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115870
  Book / Anthology
 • Fossum, B. (Ed.). (2019). Kommunikation: samtal och bemötande i vården (3rd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120522
  Book / Anthology
 • Graaf, T. E. O., Florin, J., & Sjöberg, A. (2017). Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre (1st ed.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106646
  Book / Anthology
 • Leksell, J., & Lepp, M. (Eds.). (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (2nd ed.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128020
  Book / Anthology
 • Regionala Cancercentrum i Samverkan. (2016). Palliativ vård i livets slutskede. Nationellt vårdprogram. Retrieved from https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf.
  Government publication
 • Ternestedt, B., Henoch, I., Österlind, J., et al. (2017). De 6 S:n: en modell för personcentrerad palliativ vård (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144116044
  Book / Anthology

Reference literature

 • Brodtkorb, K., Hylen Ranhoff, A., & Kirkevold, M. (Eds.). (2018). Geriatrisk omvårdnad: god omsorg och vård till den äldre (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112999
  Book / Anthology
 • Edberg, A., & Wijk, H. (Eds.). (2019). Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (3rd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123165
  Book / Anthology
 • Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Eds.). (2019). Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (3rd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123172
  Book / Anthology
 • Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling (4th ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070087
  Book / Anthology
 • Friberg, F., & Öhlén, J. (Eds.). (2019). Omvårdnadens grunder (3rd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123189
  Book / Anthology
 • Heise Löwgren, C. (Ed.). (2020). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården (51th ed.). Johanneshov: TPB. ISBN: 9789147138289
  Book / Anthology
 • Government publication
 • Lundeberg, T., & Norrbrink, C. (Eds.). (2014). Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144089706
  Book / Anthology
 • Sundelöf, J. (2018). Palliationspraktikan Del 1 [Electronic resource]. Riga: Dardedze Holografija. Retrieved from https://palliationsakademin.se/wp-content/uploads/2017/02/Palliationspraktikan_del1.pdf.
  E-book or PDF
 • Sundelöf, J., & Thunberg, K. (2017). Palliationspraktikan Del 2 [Electronic resource]. Riga: Dardedze Holografija. Retrieved from https://palliationsakademin.se/wp-content/uploads/2017/02/Palliationspraktikan_del2.pdf.
  E-book or PDF