Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 11 Jul 2020

Learning in Multilingual Settings (SS1096)

H36HB (Autumn 2020, 50%, Day, Distance, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Axelsson, M., & Magnusson, U. "Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren". In K. Hyltenstam, M. Axelsson, & I. Lindberg (Ed.), Flerspråkighet: En forskningsöversikt ( pp. 247-367). Stockholm: Vetenskapsrådet.
  Chapter in book
 • Axelsson, M. "Flerspråkighet och lärande". In K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Ed.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle ( pp. 547-577). Lund: Studentlitteratur.
  Chapter in book
 • Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid Stockholm: Natur & Kultur.
  Book / Anthology
 • Garcia, O. (2009). Bilingual education in the 21st century: A global perspective UK: Wiley-Blackwell.
  Book / Anthology
 • Nauclér, K. (2004). "Barns språkliga socialisation före skolstarten". In K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Ed.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle ( pp. 459-480). Lund: Studentlitteratur.
  Chapter in book
 • Stier, J., & Sandström Kjellin, M. (2009). Interkulturellt samspel i skolan Lund: Studentlitteratur.
  Book / Anthology
 • Wedin, Å. (Ed.). (2017). Språklig mångfald i klassrummet Stockholm: Lärarförlaget.
  Book / Anthology
 • En av följande böcker:.
  Text
 • Gibbons, P. (2013). Lyft språket: Lyft tänkandet Stockholm: Hallgren & Fallgren.
  Book / Anthology
 • Gibbons, P. (2016). Stärk språket: Stärk lärandet Uppsala: Hallgren & Fallgren.
  Book / Anthology
 • Hajer, M., & Meestringa, T. (2014). Språkinriktad undervisning : en handbok (2nd ed.). Stockholm: Hallgren & Fallgren. ISBN: 9789173828697
  Book / Anthology
 • Norlund Shaswar, A., & Wedin, Å. (2020). Språkdidaktik för sfi : att undervisa vuxna andraspråksinlärare (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144132884
  Book / Anthology
 • Annat material enligt lärares anvisning kan tillkomma (max 100 s).
  Text
 • Forskningsartiklar på engelska tillkommer (ca 150 s).
  Text