Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 9 Oct 2020

Humans Needs of Basic Care (VÅ1056)

H363Z (Autumn 2020, 100%, Day, Distance, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Brodtkorb, K., Kirkevold, M., & Ranhoff, A. H. (Eds.). (2018). Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112999
  Book / Anthology
 • Edberg, A., & Wijk, H. (Eds.). (2019). Omvårdnadens grunder : hälsa och ohälsa (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123165
  Book / Anthology
 • Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2013). Nya VIPS-boken : välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144089287
  Book / Anthology
 • Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Eds.). (2019). Omvårdnadens grunder : ansvar och utveckling (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123172
  Book / Anthology
 • Ericson, E., & Ericson, T. (1993). Klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar (1st ed.). Stockholm: Liber utbildning. ISBN: 9163400464
  Book / Anthology
 • Friberg, F., & Öhlén, J. (Eds.). (2019). Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt (1st ed.). Lund: Studentlitteratur.
  Book / Anthology
 • Kersey-Matusiak, G. (2015). Kulturkompetent omvårdnad (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144094342
  Book / Anthology
 • Klang, B. (Ed.). (2014). Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teoretisk grundbok (1st ed.). Harlow: Pearson. ISBN: 9780273744801
  Book / Anthology
 • Leksell, J., & Lepp, M. (Eds.). (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128020
  Book / Anthology
 • Raadu, G. (2019). Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården (Femtionde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147131310
  Book / Anthology
 • Government publication
 • Government publication
 • Wijk, H. (Ed.). (2014). Vårdmiljöns betydelse (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144102573
  Book / Anthology
 • (n.d.). Vårdhandboken. Retrieved 2020 February 24 from https://www.vardhandboken.se/.
  Website