Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

or
Bibliography for:
Approved 14 Oct 2020

Degree Thesis for Bachelor of Arts in Preschool Education (GPG2DU)

H35YU (Autumn 2020, 100%, Day, Normal, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Schött, K. (2015). Studentens skrivhandbok. 3rd ed. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114085
  Book / Anthology
 • Franzén, K., Hjalmarsson, M. & Löfdahl Hultman, A. (eds.). (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. 1st ed. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106585
  Book / Anthology
 • Hellman, A., Pramling, N. & Åkerblom, A. (eds.). (2020). Metodologi : för studier i, om och med förskolan. Första upplagan. Malmö: Gleerups Utbildning AB. ISBN: 9789151103167
  Book / Anthology
 • Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare. Fler tips på metodlitteratur finns också i kursrummet.
  Text