Research Project: Lärares bedömningspraktik i två olika SO-ämnen – erfarenheter, utmaningar och möjligheter

Project leader
Project Members
Mikael Berg Hedström
Anders Persson
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Research Profile
Education and Learning
Subject
History
Educational Work
Financiers
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna