Research Project: Internationalization and sustainibility in the learning goals in higher education from an interdisciplinary research perspective

Project leader
Ingrid From
Juvas Marianne Liljas
Project Members
Anna Anåker
Farhana Borg
Jenny Isberg
Eva Randell
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Internationalisering, hållbarhet, lärandemål, läroplaner
Research Profile
Other
Subject
Sport and Health Science
Nursing
Educational Work
Social Work
Financiers
Medel för tvätdisciplinära forskarnätverk under 1 år, Högskolan Dalarna
Publications