Research Project: Literacy education on basic level in Swedish for Immigrants

Project leader
Project Members
Jenny Rosén
Birgitta Ljung Egeland, Institutionen för språk, litteratur och interkultur Karlstads universitet
Annika Norlund Shaswar, Institutionen för språkstudier Umeå universitet
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
litteracitet, sfi, interaktion, digitala resurser, litteracitetspraktiker
Research Profile
Education and Learning
Subject
Swedish as a Second Language
Financiers
Skolforskningsinstitutet