Research Project: IMPROVE- Implementering av personcentrerad vård: Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi

Project leader
Lars Wallin
Project Members
Anna Cristina Åberg
Henrietta Forsman
Helena Fridberg
Amanda Jacobsen
Malin Tistad
Eric Carlström, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet
Hanna Gyllensten, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet
Catarina Wallengren, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Research Profile
Health and Social Welfare
Subject
Caring Science
Financiers