Research Project: Uppdrag kulturell identitet! En studie av processer för realiserande av skolans uppdrag i relation till undervisning för och om nationella minoriteter i en kommun

Project leader
Project Members
Åsa Bartholdsson
Anna-Sofia Hedberg
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
nationella minoriteter modersmål lärare elever
Research Profile
Education and Learning
Subject
Social Anthropology
Educational Work
Financiers
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna