Research Project: Uppfattningar om en organisationsförändring - En fallstudie av en förändrad ledningsorganisation avseende Barn- och ungdomsförvaltningen i Rättviks kommun

Project leader
Mats Lundgren
Ina von Schantz Lundgren
Project Members
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
Förändrad skolledningsorganisation
Research Profile
Language, Learning and Culture
Subject
Education
Financiers