Research Project: School Development in accordance to the Scope of Action Model

Project leader
Gunnar Berg
Project Members
Gudrun Holmdahl
Katharina Jacobsson
Christer Wede
Roger Sträng , Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) Högskolan Dalarna
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
Skolutveckling, utvecklingsarbete, frirumserövrande, pedagogik
Research Profile
Language, Learning and Culture
Subject
Education
Financiers
Högskolan Dalarna
Myndigheten för skolutveckling
Publications