Research Project: Utveckling av analysmetod för att mäta Acivicin

Project leader
Yngve Bergqvist
Project Members
Susanne Römsing
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
Afrikansk sömnsjuka
Research Profile
Health and Social Welfare
Subject
Chemistry
Financiers
Högskolan Dalarna
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse