Education and Learning

Research into learning, teaching and educational development in the past, the present and the future.

Researchers from this profile - Education and Learning - look at teaching and learning processes, as well as both the conditions for the individual - children, youth and adults - to acquire knowledge and the opportunities they have in terms of social development.

More often than not, our research has at its centre the child, the pupil, the student and the teacher. Our research is in fields such as literacy; didactics related to school subjects; social interaction, ethics and values; power relationships and issues of leadership and organisation in school and preschool; and the physical environment where teaching and learning take place. Further examples of fields of interest are the experiences of newcomers to Sweden in terms of schooling as well as sustainable development in preschool.

We work mainly with empirical research projects in close relation to schools and preschools, athough we also implement other types of projects, such as one that looks at the role of education in society and the ideas related to education that lie behind the formation of this role.

The profile comprises a number of groups that specialise in different subject areas: preschool education; educational leadership and educational environments; didactics - social studies; didactics - science, mathematics and technology; language education; the history of education; and critical studies in education.

In the spring of 2017, Dalarna University was granted the right to run PhD programmes in education. Doctoral student positions as they become open are now advertised on our Vacant Positions webpage.

Research Schools

Two research schools form part of the research profile Education and Learning:

Skolnära: a research school that has focus on research that is conducted in close association with actual activities in schools: see Skolnära (Swedish website).

Teknikburna kunskapsprocesser: this is a research school that is run in collaboration with Örebro University: see Teknikburna kunskapsprocesser (Swedish website).

Research Focus Fields

Didactics: Higher Education (Högskoledidaktik)
Katherina Dodou

Didactics: Language (Språkdidaktik)
Åsa Wedin

Didactics: Literacy (LÄSK) (Läs- och skrivdidaktik)
Tarja Alatalo

Didactics: Mathematics (Matematikdidaktik)
Hanna Palmér

Didactics: Science and Technology (Naturvetenskapernas och teknikens didaktik)
Jörgen Dimenäs

Didactics: Social Studies (De samhällsorienterande ämnenas didaktik)
Maria Olson

Diversity in an Educational Context (Mångfald i utbildningssammanhang)
Jenny Rosén

Educational Leadership and Environments (Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer)
Sara Irisdotter Aldenmyr

Preschool Education (Förskolepedagogik)
Tarja Alatalo

The History of Education (Utbildningshistoria)
Urban Claesson

Research Publications and Projects

Publications 2016 - 2Hopfällbar panel:017

Alatalo, Tarja. Professional content knowledge of grades one – three teachers in Sweden for reading and writing instruction : language structures, code concepts, and spelling rulesScandinavian Journal of Educational Research, 2016, Vol. 60, No. 5, 477-499. Artikel : refereegranskat. 

Alatalo, Tarja. Statliga åtgärder för att stärka lärandet i skolans tidiga årScira Läsning, 2016, Vol. 41, No. 2, 4-6. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alatalo, Tarja. Livet i Bokstavslandet lärarhandledning åk 1, Liber, 2016. Bok. 

Alatalo, Tarja. Läsflyt – en komponent som möjliggör läsförståelseförmågan, Ingår i: Läsundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok. 

Alatalo, Tarja (red). Läsundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB, 2016. 

Alatalo, Tarja. ”Kalle, du kan ju läsa!” : Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutvecklingNordic Journal of Literacy Research, 2017, Vol. 3, No. 2, 1-18. Artikel : refereegranskat. 

Alatalo, Tarja. Förskollärares och grundskollärares uppfattningar om undervisning och lärande i förskoleklassPedagogisk forskning i Sverige, 2017, Vol. 22, No. 1-2, 79-100. Artikel : refereegranskat. 

Alatalo, Tarja. Skriftspråksutvecklingen i övergången från förskoleklass till årskurs ett, Ingår i: Barns övergångar, Studentlitteratur AB, 2017. Kapitel av bok. 

Alatalo, Tarja, Meier, Joanna, Frank, Elisabeth. Transition between Swedish preschool and preschool class : a question about interweaving care and knowledgeEarly Childhood Education Journal, 2016, Vol. 44, No. 2, 155-167. Artikel : refereegranskat. 

Alatalo, Tarja, Meier, Joanna, Frank, Elisabeth. Information sharing on children’s literacy learning in the transition from Swedish preschool to schoolJournal of Research in Childhood Education, 2017, Vol. 31, No. 2, 240-254. Artikel : refereegranskat. 

Alatalo, Tarja, Westlund, Barbro. Fokusgruppstudie om förskollärares uppfattningar om högläsning som ett redskap för att stödja barns framväxande läsförståelse i förskolan, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Alatalo, Tarja, Westlund, Barbro, Strid, Anna. Förskollärares uppfattningar om högläsningens potential som skriftspråksutvecklande pedagogik, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Alkvist, Lars-Erik. Ha mod att bruka ditt förnuft!Dalademokraten, 2017, No. 1 mars. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Socialdemokratin måste se rött igenDalademokraten, 2016, No. 29 nov. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Fotboll som politisk propagandaDalademokraten, 2017, No. 4 mars. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Simskola om klass, kön och kolonialiseringDalademokraten, 2017, No. 11 jan. Artikel : populärvetenskaplig. 

Alkvist, Lars-Erik. Reformism och revolution hänger ihop!Dalademokraten, 2017, No. 22 jan. Artikel : populärvetenskaplig. 

Allard, Karin, Wedin, Åsa. Translanguaging and social justice : The case of education for immigrant persons who are deaf or hard of hearing, Ingår i: New Perspectives on Translanguaging and Education, Multilingual Matters, 2017. Kapitel av bok. 

Annerberg, Anna. Gymnasielärares skrivpraktiker : Skrivande som professionell handling i en digitaliserad skola, Örebro university, 2016. Doktorsavhandling. 

Axelson, Tomas. Playtime! : Recension av Hultkrantz, Catharina (2014). Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2014, 2016. 

Axelson, Tomas. Försoning i nutida film : Exemplet Gudar och människor, Ingår i: Liv i försoning, Verbum Forlag, 2016. Kapitel av bok. 

Axelson, Tomas. Film och existentiell hälsa, Ingår i: Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, 2016. Kapitel av bok. 

Axelson, Tomas. Audiovisual Storytelling and Ideological Horizons : Audiences, Cultural Contexts and Extra-textual Meaning Making, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Axelson, Tomas. The Dark Night of the Soul : Art Film, Bereavement and Complicated Audience Responses, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Backman, Erik. Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?, Malmö Högskola, 2017. 

Backman, Erik. Content knowledge or pedagogical pedagogic content knowledge? : Exploring learning outcomes for Australian trainee teachers in physical education, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Backman, Erik. ”Tell us what to do and how to assess!” : Swedish PE teachers’ experiences of the implementation of Support For Assessment in outdoor education, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Barker, Dean, Nyberg, Gunn, Bergentoft, Helen. What would physical educators know about movement education? A review of literature, 2006-2016Quest (National Association for Physical Education in Higher Education), 2017, 1-17. Artikel : refereegranskat. 

Borg, Farhana. Kids, cash and sustainability : Economic knowledge and behaviors among preschool childrenCogent Education, 2017, Vol. 4, No. 1. Artikel : refereegranskat. 

Borg, Farhana, Vinterek, Monika, Winberg, Mikael. Assessing self-reported understanding and practices of sustainability issues among children in eco- and non-eco-certified preschools in SwedenLeading education: The distinct contributions of educational research and researchers. 22-26 August, 2016.: 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Borg, Farhana, Winberg, Mikael, Vinterek, Monika. Children’s Learning for a Sustainable Society : Influences from Home and PreschoolEducation Inquiry, 2017, 1-22. Artikel : refereegranskat. 

Borg, Farhana, Winberg, Mikael, Vinterek, Monika. Preschool children’s knowledge about the environmental impact of various modes of transportEarly Child Development and Care, 2017, 1-16. Artikel : refereegranskat. 

Båtefalk, Lars. En ny människa för en bättre värld : Frågor om samhälle och fostran vid Siljanskolan under mellankrigstiden, Ingår i: Årsböcker i svensk undervisningshistoria, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2017. Kapitel av bok. 

Claesson, Urban. Drömmen om en ny människa : Samhällsteologiska perspektiv på kulturell reproduktion, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok. 

Claesson, Urban. Inledning, Ingår i: Årsböcker för svensk undervisningshistoria, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2017. Kapitel av bok. 

Claesson, Urban (red). Fostran och bildning för en annan modernitet : Siljanskolan som reformpedagogiskt alternativ, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2017. 

Claesson, Urban. Dalarna och svenskt nationsbygge som Siljanskolans sammanhang, Ingår i: Årsböcker för svensk undervisningshistoria, Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2017. Kapitel av bok. 

Claesson, Urban. Recension, efter roll som fakultetsopponent vid Lunds universitet, på Johan Herbertsson, Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989 (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 59), 2016. 

Claesson, Urban. Luther som nyckel till svensk statsindividualism? : Recension av nyutgåva:  Henrik Berggren och Lars Trägårdh. Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige., 2016. 

Claesson, Urban. Från då till nu : hur Svenska kyrkan som kulturarv riskerar att begränsas av förenklade historieskrivningar, Ingår i: Forskning för kyrkan, Verbum Forlag, 2017. Kapitel av bok. 

Claesson, Urban. Recension av Kurt E. Larsen (red.) Historiebruk i väckelseforskningen (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 58), 2016. 

Claesson, Urban. Olof Ekman (1639–1713) – an ordinary Swedish pastor as a pioneer for pietism : Perspectives on writing ecclesiastical biographies in the tension between local and international contextsKVHAA CONFERENCE REPORTS : 2016. Konferensbidrag. 

Claesson, Urban. Fromme Leserkreise des 17. Jahrhunderts als Schlüssel der Reinterpretation Lutherischer Theologie an einem Beispiel aus Schweden : Jacob BoëthiusHallesche Forschungen : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Claesson, Urban (red), Åhman, Dick (red). Kulturell reproduktion i skola och nation : En vänbok till Lars Petterson, Gidlunds förlag, 2016. 

Cox Eriksson, Christine. Ordförråd och ordkunskap – språkets byggstenar, Ingår i: Läsundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok. 

Cox Eriksson, Christine, von Rosen, Tatjana. Early Communicative Development in Swedish Children aged 12 to 30 months, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, Olson, Maria, Rahm, Lina, Sandberg, Fredrik. Medborgarskapandets paradoxer : Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tidSociologisk forskning, 2017, Vol. 54, No. 1, 31-50. Artikel : refereegranskat. 

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, Olson, Maria, Sandberg, Fredrik, Rahm, Lina. To belong or not to belong : negotiating citizenship in an age of migration, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Dahlstedt, Magnus, Olson, Maria. Ana's tragedy - and Europe's a contemplation over Romani, belonging and citizenship making in a Europe of migrationEuropean Journal of Futures Research, 2016, Vol. 4, No. 16, 1-10. Artikel : refereegranskat. 

Dahlstedt, Magnus, Sandberg, Fredrik, Olson, Maria, Fejes, Andreas, Rahm, Lina. Formation of respectable citizens : precarious work and uncertain futures in a f-cked up world, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Dodou, Katherina. Internationalisering genom nätbaserad kollaboration : Högskolan Dalarnas och University of Botswanas gemensamma magisterkurs i engelska: ramar och pedagogiskt mervärdeKultur och lärande, 2016. Rapport. 

Dodou, Katherina. "Studenterna kan inte problematisera" : Om ämnesidentitet, signaturpedagogiker och litteraturvetenskapigt tänkande i akademiska språkämnenUtbildning och Demokrati, 2017. Artikel : refereegranskat. 

Erixon, Eva-Lena. Matematiklärares kompetensutveckling online : policy, diskurs och meningsskapande, Örebro University, 2017. Doktorsavhandling. 

Erixon, Eva-Lena. Learning activities and discourses in mathematics teachers’ synchronous oral communication onlineResearch in Mathematics Education, 2016, Vol. 18, No. 3, 267-282. Artikel : refereegranskat. 

Erixon, Eva-Lena. Convergences and influences of discourses in an online professional development course for mathematics teachersNordisk matematikkdidaktikk, 2017, Vol. 22, No. 1. Artikel : refereegranskat. 

Fahlström, Magnus. The physical classroom environment : roles, conceptions, and preferences, Högskolan Dalarna, 2016. Licentiatavhandling. 

Fahlström, Magnus. Mathematics teachers’ conceptions of the classroom environment, Ingår i: Research in Mathematics Education, Springer, 2017. Kapitel av bok. 

Fahlström, Magnus, Teledahl, Anna. Students’ use of images for documenting their problem solving, 2017. Konferensbidrag. 

Falkevall, Björn. Exemepel-vis : Det oväntade och föreställningar om religionskunskapslärares professionella kunnandeNordidactica, 2017, No. 2, 44-58. Artikel : refereegranskat. 

Fejes, Andreas, Olson, Maria, Rahm, Lina, Dahlstedt, Magnus, Sandberg, Fredrik. Individualisation in Swedish adult education and the shaping of neo-liberal subjectivitiesScandinavian Journal of Educational Research, 2016, 1-16. Artikel : refereegranskat. 

Fejes, Andreas, Olson, Maria, Rahm, Lina, Dahlstedt, Magnus, Sandberg, Fredrik. Individualisation in the citizen formation in Swedish adult education, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gao, Man. Teaching and Learning Chinese as a Foreign Language in Sweden, 2017. Konferensbidrag. 

Gray, David. Ecocriticism and Sustainability Education : A Reflection on Teaching English Literature to Teacher Students in Sweden, 2016. Konferensbidrag. 

Grundén, Helena. Diversity in meanings as an issue in research interviewsMathematics Education and Life at Times of Crises : 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Grånäs, Karin, Berglund, Mikael. Beskrivning till jordarterna i Mjällåns dalgång - från Stavre till GraningesjönSGU Sveriges Geologiska Undersökning, 2016. Rapport. 

Gustavsson, Hans-Olof, Lundgren, Mats, Lahdenperä, Pirjo. Du är inte ensam! : Interkulturell kompetensutveckling genom kollegialt lärande, Ingår i: Skolans möte med nyanlända, Liber, 2016. Kapitel av bok. 

Göransson, Kerstin, Lindqvist, Gunilla, Möllås, Gunvie, Almqvist, Lena, Nilholm, Claes. Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in SwedenEducational review (Birmingham), 2017, Vol. 69, No. 4, 490-505. Artikel : refereegranskat. 

Henriksson Persson, Anna, Olson, Maria. Att göra demokrati i samhällskunskapsundervisning på mellanstadiet, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok. 

Hultin, Eva. Children's Democratic Experiences in a Collective Writing Process : Analysing Classroom Interaction in Terms of DeliberationNordic Journal of Literacy Research, 2017, Vol. 3, No. 1. Artikel : refereegranskat.

Irisdotter Aldenmyr, Sara. What values, whose perspective in social and emotional training? : A study on how ethical approaches and values may be handled analytically in education and educational researchEthics and Education, 2016, Vol. 11, No. 2, 141-158. Artikel : refereegranskat. 

Irisdotter Aldenmyr, Sara. Att undervisa om rätt och orätt : etiska begrepp som utgångspunkt för undervisning i religionskunskap, Ingår i: Religions, livsåskådningar och etik, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok. 

Irisdotter Aldenmyr, Sara. Samverkan mellan hem och skola : Etiska utmaningar och möjligheter, Ingår i: Föräldrasamverkan, Studentlitteratur AB, 2017. Kapitel av bok. 

Irisdotter Aldenmyr, Sara, Berg, Mikael. Konstruktioner av samhällsorienterade ämnen i historiedidaktisk belysning, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok. 

Irisdotter Aldenmyr, Sara, Olson, Maria. The inward turn in therapeutic education : an individual enterprise promoted in the name of the common goodPedagogy, Culture & Society, 2016, Vol. 24, No. 3, 387-400. Artikel : refereegranskat. 

Irisdotter Aldenmyr, Sara, Olson, Maria. The therapeutic trend in youth education : A question of finding one’s ‘innermost’ in order to become more qualified collective beings in society – Sweden as a caseNERA 2016 Social Justice, Equality and Solidarity in Education : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jeong, H., Thorén, Bosse, Othman, J.. Mutual intelligibility of Malay- and Swedish-accented English : An experimental studyIndonesian Journal of Applied Linguistics, 2017, Vol. 7, No. 1, 43-53. Artikel : refereegranskat. 

Jeong, Hyeseung, Thorén, Bosse. Do Malay and Swedish speakers of English understand each other well? Cross-linguistic comparison for using English as an international language (EIL) [i] Malaysia is a multilingual country where other languages beside Malay, the official language, are spoken. In our study we focus on Malaysian English users whose first language is Malay., 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Johansson, Viktor. Difficulties of the Will : Philosophy of education through children's literature, Ingår i: Philosophy and Theory in Educational Research, Routledge, 2016. Kapitel av bok. 

Johansson, Viktor. The Weight of Dogmatism : Investigating "Learning" in Dewey's Pragmatism and Wittgenstein's Ordinary Language Philosophy, Ingår i: A Companion to Wittgenstein and Education, Springer Singapore, 2017. Kapitel av bok. 

Johansson, Viktor. Killing the Buddha : Towards a heretical philosophy of learningEducational Philosophy and Theory, 2017. Artikel : refereegranskat.

Johansson, Viktor. The State of the Learning Soul : An essay on Literature and Humanities in and as Educational Research, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Johansson, Viktor. Entangling Education : Messy Knowledge, Philosophical Perplexity, and Learning to Be in Early ChildhoodPESA CONFERENCE Conference Proceedings 8 Dec - 12 Dec 2016 : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Johansson, Viktor. Imaginative Learning : Play, Picture Books and Philosophy in Early Childhood, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Johansson, Viktor. Passionate Immediacy : Wittgenstein and Cavell on Desire in Children’s Philosophizing and Early Childhood Education, 2016. Konferensbidrag. 

Jäder, Jonas, Sidenvall, Johan, Sumpter, Lovisa. Students’ Mathematical Reasoning and Beliefs in Non-routine Task SolvingInternational Journal of Science and Mathematics Education, 2016, 1-18. Artikel : refereegranskat. 

Lahdenperä, Pirjo, Gustavsson, Hans-Olof, Lundgren, Mats, von Schantz Lundgren, Ina. The Key Role of the School Principal’s Leadership in the Schooling of Newly Arrived Immigrant Pupils in Sweden : Experiences from an Interactive Action Research ProjectOpen Journal of Leadership, 2016, Vol. 5, No. 1, 20-30. Artikel : refereegranskat. 

Larsson, H., Nyberg, Gunn. ‘It doesn't matter how they move really, as long as they move.’ Physical education teachers on developing their students’ movement capabilitiesPhysical Education and Sport Pedagogy, 2017, Vol. 22, No. 2, 137-149. Artikel : refereegranskat. 

Liljas, Juvas Marianne. "En ny musikuppfostran" : Reformpedagogiska anspråk i Siljanskolans bildningsinnehållNordic Journal of Educational History, 2016, Vol. 3, No. 1, 47-74. Artikel : refereegranskat. 

Liljas, Juvas Marianne. "Det måste ha varit något fel i vår sånguppfostran" : Siljanskolans replik på det reformpedagogiska idéklimatet under 1900-talets första hälft, Ingår i: Årsböcker i svensk undervisningshistoria, Föreningen för svensk utbildningshistoria, 2017. Kapitel av bok. 

Liljas, Juvas Marianne. "Det måste vara något fel i vår musikuppfostran"Program Svenska historikermötet 10–12 maj 2017 Mittuniversitetet – Campus Sundsvall : 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Liljekvist, Yvonne, Mellroth, Elisabet, Olsson, Jan, Boesen, Jesper. Conceptualizing a local instruction theory in design research : report from a symposiumSkrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning : 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Liljestrand, Johan, Olson, Maria. The (educational) meaning of religion as a quality of liberal democratic citizenshipJournal of Curriculum Studies, 2016, Vol. 48, No. 2, 151-166. Artikel : refereegranskat. 

Lindahl, Katarina. Vocational English : The gap between policy and practice, 2017. Konferensbidrag. 

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Fjordevik, Anneli. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 1. Anneli Fjordevik intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016. 

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Mattsson, Olga. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 2. Olga Mattsson intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016. 

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Rosenkvist, Wei Hing, Malmsten, Solveig. Charlotte Lindgren intervjuar Wei Hing Rosenkvist och Solveig Malmsten inför Grammatikdagen 2017 vid Högskolan Dalarna, Högskolan Dalarna, 2017. 

Lindgren, Charlotte, Johansson, Sören, Saito, Rieko. NGL-projekt vid Högskolan Dalarna : 3. Rieko Saito intervjuas av Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 2016. 

Lindqvist, Gunilla, Klang, Nina, Göransson, Kerstin. Special Professions? : A Presentation of a Research Project Concerning Special Educators´ Education and Work in Sweden, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lundgren, Berit. Enspråkig undervisning i flerspråkig kontextEducare - Vetenskapliga skrifter, 2017, Vol. 1, 9-26. Artikel : refereegranskat. 

Lundgren, Berit, Rosén, Jenny. 15 års forskning om sfi - en överblick : Förstudie inför ett Ifous FOU-programIfous rapportserie, 2017. Rapport. 

Lundgren, Mats. ”ANDT på Schemat” : Utvärdering av hur ett undervisningsmaterial om alkohol, narkotika, droger och tobak för elever i årskurs 7-9 fungerar i praktiken, 2016. Rapport. 

Lundgren, Mats, Anna Karin, Fändrik, Nicola, Nerström. Forskningscirkeln som metod för att initiera och utveckla lokalt skolutvecklingsarbete i gymnasial yrkesutbildning, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lundgren, Mats, Nerström, Nicola, Fändrik, Anna Karin. Yrkeselever och deras förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling : En kvalitativ fallstudie av yrkeslärares kollegiala lärande och utvecklingsarbete i en forskningscirkel, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lundgren, Mats, Nytell, Ulf. Rektorns och förskolechefens funktion för framgångsrikt kollegialt lärande, Ingår i: Att leda mot skolans mål, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok. 

Lundgren, Mats, von Schantz Lundgren, Ina. När byns skola lades ned : En fallstudie av en konfliktfylld nedläggningsprocessNordic Studies in Education, 2016, Vol. 36, No. 4, 251-265. Artikel : refereegranskat. 

Maad, Johanne. En lärorik förskolegård – pedagogisk personal i förskolan resonerar om förskolegårdens utformning, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Maad, Johanne, Matsson, Gittan. School grounds promoting health and learning – strategies and local guidelines, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Morén, Göran. Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan : En potential för undervisningen, Karlstads universitet, 2017. Licentiatavhandling. 

Morén, Göran. Samhällsfrågor i samhällskunskaps­undervisningenKapet (elektronisk), 2016, Vol. 12, No. 1, 95-115. Artikel : refereegranskat. 

Morén, Göran. "Social Issues Open up Social Studies" : Upper Secondary Teachers' Coneptions of, and Didactial Reflections upon the Subject.Nordidactica, 2017, No. 2, 1-24. Artikel : refereegranskat. 

Nyberg, Gunn, Larsson, Håkan. Rörelseförmåga i idrott och hälsa : En bok om rörelse, kunskap och lärande, Studentlitteratur AB, 2016. Bok. 

Nyberg, Gunn, Larsson, Håkan. Physical education teachers' content knowledge of movement capabilityJournal of teaching in physical education, 2017, Vol. 36, No. 1, 61-69. Artikel : refereegranskat. 

Nyberg, Gunn, Meckbach, Jane. Exergames ‘as a teacher’ of movement education : exploring knowing in moving when playing dance games in physical educationPhysical Education and Sport Pedagogy, 2017, Vol. 22, No. 1, 1-14. Artikel : refereegranskat. 

Nyström Höög, Catharina. Den öppna myndigheten : Om nya typer av texter, buzzwords och diskursiv antagonism vid svenska myndigheterSvenskans beskrivning 34 : 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Olson, Maria. Det oväntade i so-ämnenas undervisning : bjudningar till annat kunskapande och tillblivandeNordidactica, 2017, Vol. 2, 1-7. Artikel. 

Olson, Maria, Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, Sandberg, Fredrik. The formation of the willing citizen : Tracing reactive nihilism in late capitalist adult educationEducational Philosophy and Theory, 2017, 1-10. Artikel : refereegranskat. 

Olson, Maria (red), Irisdotter Aldenmyr, Sara (red). SO-undervisning på mellanstadiet : Forskning och praktik, Gleerups Utbildning AB, 2016. 

Olson, Maria, Irisdotter Aldenmyr, Sara. Inledning : Samhällsorienterande ämnen för mellanåren, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok. 

Olson, Maria, Irisdotter Aldenmyr, Sara. Avslutning, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok. 

Olsson, Jan. The Contribution of Reasoning to the Utilization of Feedback from Software When Solving Mathematical ProblemsInternational Journal of Science and Mathematics Education, 2017, 1-21. Artikel : refereegranskat. 

Olsson, Jan. GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning, Umeå universitet, 2017. Doktorsavhandling. 

Olsson, Maria. Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn : En deltagarorienterad studie, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2016. Doktorsavhandling. 

Paulsrud, BethAnne (red), Rosén, Jenny (red), Straszer, Boglárka (red), Wedin, Åsa (red). New Perspectives on Translanguaging and Education, Multilingual Matters, 2017. 

Paulsrud, BethAnne, Rosén, Jenny, Straszer, Boglárka, Wedin, Åsa. Perspectives on translanguaging in education, Ingår i: New perspectives on translanguaging and education, Multilingual Matters, 2017. Kapitel av bok. 

Persson, Anders. Mormor, oönskade tyskar och en hänsynslös dansk : Några reflektioner om identifikation och mening, efter en kritisk läsning av en nyutgiven lärobok i historia för den svenska grundskolans mellanår, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds, 2016. Kapitel av bok. 

Persson, Anders, Thorp, Robert. Historieundervisningens existentialiserande potentialNordidactica, 2017, No. 2, 59-74. Artikel : refereegranskat. 

Persson Henriksson, Anna, Irisdotter Aldenmyr, Sara. Lärare blir till i talet om demokrati i SO-undervisningNordidactica, 2017, No. 2, 75-99. Artikel : refereegranskat. 

Petterson, Lars. Sweden : the emergence of the nation state, Ingår i: The Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Kapitel av bok. 

Petterson, Lars. The education of new groups in society, Ingår i: Cambridge History of Scandinavia, Cambridge University Press, 2016. Kapitel av bok. 

Reinholdsson, Peter. Siljanskolan och dess grundareÅrsböcker i svensk undervisningshistoria, 2017, Vol. 222, 9-14. Artikel. 

Ridder, Iris. The ethical aspects of using jokes for learning purposes from a historical perspectice, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rosén, Jenny. Rethinking identity in adult language learning classrooms, Ingår i: Identity revisited and reimagined. Empirical and theoretical contributions on embodied communication across time and space., Springer Netherlands, 2017. Kapitel av bok. 

Rosén, Jenny. Spaces for translanguaging in Swedish education policy, Ingår i: New perspectives on translanguaging and education, Multilingual Matters, 2017. Kapitel av bok. 

Rosén, Susanne. Improvisation in drama – a space of attunement and openness for the unexpected, 2016. Konferensbidrag. 

Sandberg, Fredrik, Fejes, Andreas, Dahlstedt, Magnus, Olson, Maria. Adult education as a heterotopia of deviation : a dwelling for the abnormal citizenAdult Education Quarterly, 2016, Vol. 66, No. 2, 103-119. Artikel : refereegranskat. 

Sandström, Margareta, Klang, Nina, Lindqvist, Gunilla. Bureaucracies in schools - approaches to support measures in Swedish schools seen in the light of Skrtic’s theoriesScandinavian Journal of Educational Research, 2017. Artikel : refereegranskat. 

Sandström, Margareta, Lindqvist, Gunilla, Klang, Nina. På spaning efter "Superläraren" - om synen på stödinsatser i skolan i relation till visionen om ökad inkludering, Ingår i: Mälardalens Studies in Educational Sciences, Mälardalen University, 2017. Kapitel av bok. 

Santos Muñoz, Arantxa. Attending multi-party videoconference meetings. The initial problemLanguage@Internet, 2016, Vol. 13. Artikel : refereegranskat. 

Santos Muñoz, Arantxa. La comprobación de los canales al inicio de encuentros por videoconferenciaSpanish in Context, 2016, Vol. 13, No. 3, 437-455. Artikel : refereegranskat. 

Straszer, Boglárka. Translanguaging space and spaces for translanguaging : A case study of a finnish-language pre-school in Sweden, Ingår i: New perspectives on translanguaging and education, Multilingual Matters, 2017. Kapitel av bok. 

Straszer, Boglárka, Mononen, Kaarina. Monikieliset vanhukset ja kielten resurssit: miten omaa kielellistä todellisuutta ja kielihistoriaa kuvataan haastattelussa? : Flerspråkiga äldre och språkliga resurser: hur beskrivs den egna språkliga verkligheten och språkbiografin i intervjuer?, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. Skriva på engelska : Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel, 2017. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. Skriva på engelska - Forskares villkor, språkliga resurser och strategier under skrivandet av en vetenskaplig artikel, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Straszer, Boglárka, Rosén, Jenny. The question of policy in linguistic ethnography, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sumpter, Lovisa. Investigating upper secondary school teachers’ conceptions : is mathematical reasoning considered gendered?International Journal of Science and Mathematics Education, 2016, Vol. 14, No. s2, 347-362. Artikel : refereegranskat. 

Sumpter, Lovisa. ‘Boys press all the buttons and hope it will help’ : Upper secondary school teachers’ gendered conceptions about students’ mathematical reasoningInternational Journal of Science and Mathematics Education, 2016, Vol. 14, No. 8, 1535-1552. Artikel : refereegranskat. 

Teledahl, Anna. Knowledge and writing in school mathematics : a communicational approach, Örebro university, 2016. Doktorsavhandling. 

Teledahl, Anna. How young students communicate their mathematical problem solving in writingInternational journal of mathematical education in science and technology, 2017, Vol. 48, No. 4, 555-572. Artikel : refereegranskat. 

Thorp, Robert. Uses of history in history education, Umeå universitet, 2016. Doktorsavhandling. 

Thorp, Robert. Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning, Ingår i: Umeå Studies in History and Education, Umeå universitet, 2016. Kapitel av bok. 

Thorp, Robert. Deconstructing Karlsson, part 1: historical consciousnessHistorical Encounters, 2017, Vol. 4, No. 2, 1-10. Artikel : refereegranskat. 

Thorén, Bosse. Kärnan i uttalsundervisning : Vad bör lärare prioritera?, Ingår i: Flerspråkighet som resurs – Symposium 2015, Liber, 2016. Kapitel av bok. 

Thorén, Bosse, Jeong, Hyeseung. Difference in L1 and L2 speakers’ temporal realizations of Swedish stressed syllables, 2016. Konferensbidrag. 

Torpsten, Ann-Christin, Warren, Anne Reath, Straszer, Boglárka, Lindahl, Camilla, Siekkinen, Frida, Svensson, Gudrun, Rosén, Jenny, Allard, Karin. Transspråkande : En holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktikLisetten, 2016, No. 2, 32-33. Artikel : populärvetenskaplig.

Toth, Jeanette, Paulsrud, BethAnne. Agency and affordance in translanguaging for learning : Case studies from English-medium instruction in Swedish schools, Ingår i: New perspectives on translanguaging and education, Multilingual Matters, 2017. Kapitel av bok. 

Viberg, Olga, Berg, Lovisa. Students' perspectives on the use of technology in Online International Collaborative Learning Environment : A case from Sweden and Somaliland, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Vinterek, Monika. Populäre Geschichtsmagazine in Schweden : Mächtige Männer, nackte Frauen und Krieg, Ingår i: Populäre Geschichtsmagazine in internationaler Perspektive, Peter Lang Publishing Group, 2016. Kapitel av bok. 

Vinterek, Monika, Donelly, Debra, Thorp, Robert. Narrating the nation : Swedish and Australian pre-service history teacher’s conceptualisation of their national history., 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Vinterek, Monika, Lindmark, Daniel. Forskarskolors bidrag till akademi och skola : Intentioner och erfarenheter, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok. 

Vinterek, Monika, Reynolds, Ruth. Yngre elevers kartkunskaper och uppfattningar om olika delar av världen i geografiämnet, Ingår i: SO-undervisning på mellanstadiet, Gleerups Utbildning AB, 2016. Kapitel av bok. 

von Ahlefeld Nisser, Désirée. Professional collaborative consultation and its relation to an inclusive school culture – how can it be understood? Experiences from a research project., 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wedin, Åsa. Språkande i förskolan coh grundskolans tidigare år, Studentlitteratur, 2017. Bok. 

Wedin, Åsa. زمان و فیربوونئاخافتن له زاروخانه و سالانی به رایی فیرگه دا, www.bradost.net, 2016. Bok. 

Wedin, Åsa. Arbete med identitetstexter : Flerspråkigt skrivande för identitetsförhandling och engagemangNordand, 2017, No. 01. Artikel : refereegranskat. 

Wedin, Åsa. Skrift och flerspråkighet : Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar, 2017. 

Wedin, Åsa. Att stötta och utveckla muntlighet i klassrummet, 2016. 

Wedin, Åsa. Identitetsförhandling och skrivande : Flerspråkighet som resurs i klassrummet, 2016. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Wedin, Åsa, Hermansson, Carina, Holm, Lars. Analyzing Literacy Education : The Scandinavian SceneLanguage and Education, 2017, Vol. 31, No. 5, 395-399. Artikel : refereegranskat. 

Wedin, Åsa, Rosén, Jenny, Rasti, Sori, Hennius, Samira. Grundläggande litteracitet : Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk, 2016. Rapport. 

Wedin, Åsa, Wessman, Annelie. Multilingualism as policy and practices in elementary school : Powerful tools for inclusion of newly arrived pupilsInternational Electronic Journal of Elementary Education, 2017, Vol. 9, No. 4, 873-890. Artikel : refereegranskat. 

Ädel, Annelie. Review of Salazar, Danica. Lexical Bundles in Native and Non-native Scientific Writing : Applying a Corpus-Based Study to Language Teaching, John Benjamins Publishing Company, 2016. 

Ädel, Annelie. Remember that your reader cannot read your mind : Problem/solution-oriented metadiscourse in teacher feedback on student writingEnglish for specific purposes (New York, N.Y.), 2017, Vol. 45, 54-68. Artikel : refereegranskat.

This list shows predominantly projects with Swedish titles.

This list shows predominantly projects with Swedish titles.

Last reviewed: