Public Defence of Thesis: Anna Anåker

Anna Anåker will defend her thesis: Fysisk miljö på strokeenheter - betydelse för vården.
When?
Thursday
10:00
12:00
to
Where?
Karolinska Institutet, Huddinge

Author of the Thesis:
Anna Anåker, Doctoral Student, Medical Sciences

Title of Thesis:
Fysisk miljö på strokeenheter - betydelse för vården

External Reviewer:
Professor David Edvardsson, Umeå University / La Trobe University

Examining Committee:
Associate Professor Ingvar Krakau, Karolinska Institutet
Professor Berit Lindahl, Högskolan i Borås / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Association Professor Nina Ryd, Chalmers Tekniska Högskola