Doctoral Defence: Anna Anåker

Anna Anåker will defend her dissertation: Fysisk miljö på strokeenheter - betydelse för vården.

This event has already passed

Date: , kl 10:00 - 12:00
Location: Karolinska Institutet, Huddinge

Author: Anna Anåker, Doctoral Student, Medical Sciences

Title: Fysisk miljö på strokeenheter - betydelse för vården

Opponent:
Professor David Edvardsson, Umeå University / La Trobe University

Examining Committee:
Associate Professor Ingvar Krakau, Karolinska Institutet
Professor Berit Lindahl, Högskolan i Borås / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Association Professor Nina Ryd, Chalmers Tekniska Högskola

Last reviewed: