SVEBI konferens 2018

Ett arrangemang i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet genom forskningsgruppen SCoPE

Välkomna!

Vi vill varmt välkomna er till Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforsknings årliga konferens i Falun 21-22 november 2018. Temat för konferensen är "Trender och utmaningar inom idrott på fritid och i ämnet idrott och hälsa: samhällsvetenskapliga perspektiv". Språk under konferensen kommer att vara både svenska och engelska. Vi är också glada över att kunna presentera två keynote-föreläsare till konferensen: Professor Brett Smith från University of Birmingham, England och Professor Sigmund Loland från Norges Idrottshögskola.

(Information in English)

Registrering för konferensen är nu öppen

Professor Brett Smith

Leende manProfessor Brett Smith är forskningsledare och har en Chair i Physical Activity and Health vid the School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham. Brett har tidigare varit Professor i Qualitative Health Research vid the School of Sport, Exercise and Health Sciences vid Loughborough University. Brett är en ledande expert på frågor om funktionshinder, hälsa och fysisk aktivitet. Hans forskning bygger på psykologiska, sociologiska och kritiska studier om funktionshinder, vilket inkluderar förebyggande hälsoprojekt för funktionshindrade genom fysisk aktivitet. Brett har använt sig av narrativ metod, infografik och animation för att kommunicera kunskap om fysisk aktivitet och förebyggande beteendeförändring. Vidare har han forskat om identiteter inom Paralympics, social aktivism och tillbakadragande från Parasport. Brett är internationellt erkänd inom metodologiska frågor i kvalitativ forskning. Han är intresserad av tvärvetenskaplig forskning och grundare till The International Journal Qualitative Research in Sport, Exercise and Health (QRSEH). QRSEH är idag den ledande tidsskriften avseende kvalitativ idrottsvetenskaplig forskning och diskussion av metodologiska frågor inom kvalitativ idrottsforskning.

Professor Sigmund Loland

ManSigmund Loland är professor i idrottsfilosofi samt idrottsetik vid avdelningen för kultur och samhälle, Norges Idrottshögskola (NIH). Han är frekvent publicerad inom idrottsfilosofi och idrottsetik och har varit gästprofessor vid flera utländska universitet, bland annat Stanford University 1993 och University of Southern California från 2014 till 2016. Sigmund Loland har haft flera framstående positioner, såsom rektor vid NIH (2005-2013), tidigare styrelsemedlem och president i International Association for the Philosophy of Sport (IAPS) (2000-03) samt även för European College of Sport Science (ECSS) (2006-13). Sigmund Loland är även medlem i WADA's etiska committee (2004-), i forskningskommitten för the IOC Olympic Studies Centre (2013-), och han är supervising professor vid The International Olympic Academy in Olympia, Greece (2001-). Sigmund Loland har mottagit flera utmärkelser för sin forskning, bla IAPS Distinguished Scholar Award (2009) och NSSS Student Rose (2013). Han är också International Fellow at the American Academy of Kinesiology and Physical Education (2004-). 2017 fick han en 'Olympic Chair' (gästprofessur) vid Universities of Leuven and Ghent, Belgium.

Konferensschema

Vänligen observera att schemat för konferensen har i möjligaste mån anpassats till tidtabeller för ankommande och avgående tåg från Stockholm, Arlanda, Örebro och Göteborg.

21 november, 2018

 

Tid

Aktivitet

Lokal/plats

9.00-10.00

Fika och registrering

Ljungbergrummet

10.00-10.40

Officiellt öppnande av konferensen
(Rektor Martin Norsell, Gunn Nyberg och Dean Barker)

Fö 6

10.40-11.00

10.40-11.00 Information om idrott i Falun och idrottsanläggningarna på Lugnet (Fritidschef Tomas Jons) 

Fö 6

11.00-12.00

Keynote: Professor Sigmund Loland, Department of Cultural and Social Studies, Norwegian School of Sport Sciences. “The challenge of technology to sport - ethical perspectives”. Fö 6

Fö 6

12.00-13.00

Lunch

Lunch Scandic Hotell Lugnet

 

Parallella presentationer 1:

 

 13.00-14.00

Tema: Skolämnet idrott och hälsa, språk: engelska. Chair: Natalie Barker-Ruchti

 • Dean Barker, Göteborgs universitet; Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan; Gunn Nyberg, Högskolan Dalarna: "Learning to move in physical education: Three case studies"

 • Anna Thoren, Högskolan i Skövde och Örebro Universitet; Ninitha Maivorsdotter, Högskolan i Skövde: "To include the invisible – an interview study of inclusive physical education and pupils with neurodevelopmental disorders (NDD) and their peers"
Fö 1
 13.00-14.00

Tema: Idrott på fritid, språk: svenska. Chair: Matthis Kempe-Bergman

 • Jenny Isberg, Högskolan Dalarna; Magnus Carlsson, Högskolan Dalarna; Johnny Nilsson, Högskolan Dalarna; Tomas Carlsson, Högskolan Dalarna: "Effekten av en träningsintervention avseende kvinnliga elitfotbollsspelares bredsidespassningsprecision och deras uppfattning om sin tekniska färdighet"

 • Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan; Bengt Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan: "Praktiklogiker i rörelsekulturer. Ett femtioårigt uppföljningsprojekt"

Fö 2

14.00-14.30

Fika

 Ljungbergrummet

 

Parallella presentationer 2:

 

14.30-15.30

Special session: Träningsvetenskap, språk: engelska. Chair: Dean Barker

 • Natalie Barker-Ruchti, Göteborgs universitet; Daniel Svensson, Chalmers Tekniska Högskola; Tor Söderström, Umeå Universitet: "Training science and its effects on athlete development: Considering past developments, current practices, and future needs"

 • Natalie Barker-Ruchti, Göteborgs universitet: "Integrating training and coaching science: Current deficits, perils and opportunities for sport coaching education in Sweden"

 • Daniel Svensson, Chalmers Tekniska Högskola: "Historical perspectives of scientization of (youth) elite sport training"

 • Tor Söderström, Umeå universitet; Esteban Guerrero, Umeå Universitet; Stefan Sandlund, Umeå Universitet; Taru Tervo; Umeå Universitet: "Elite athletes learning through physiological lab test"

Fö 1 

 14.30-15.30

Tema: Skolämnet idrott och hälsa, språk: svenska. Chair: Karin Redelius

 • Åsa Tugetam, Linnéuniversitetet: "Elevers lärande i friluftsliv – personburen kamera som del av metod"

 • Gunn Nyberg, Högskolan Dalarna: "Att utveckla elevers rörelseförmågor- vad kan det innebära?"
Fö 2

15.45-16.15

Poster presentationer

 • Christer Bengtsson, Göteborgs universitet; Dean Barker, Göteborgs universitet: "Lärare i Idrott och Hälsas tankar om simundervisning - en intervjustudie"

 • Klara Boije af Gennäs, Göteborgs universitet; Solveig Sand Hausken, Göteborgs universitet; Natalie Barker-Ruchti, Göteborgs universitet; Astrid Schubring, Göteborgs universitet; Stefan Grau, Göteborgs universitet: "A case study of overuse injuries among adolescent soccer players"

 • Sibongile Malaza-Axunger, Göteborgs universitet; Astrid Schubring, Göteborgs universitet: "Teaching for inclusion: A qualitative study on physical education and health teachers' experiences of teaching newcomer pupils"

Ljungbergrummet

16.30-17.30

SVEBI:s årsmöte

 C327

16.30-18.30

Fria och förvalda fysiska aktiviteter (tex längdåkning, simning, innebandy, volleyboll) och/eller möten.

Idrottsanläggningar på Lugnet

18.30-19.30

Nätverk för doktorander

 

19.30

Middag och underhållning

Scandic Hotell Lugnet

     

22 november, 2018 

Tid

Aktivitet

Lokal/plats

08.30-09.30

Keynote: Professor Brett Smith, School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham. ”More of the same or time to move forward?: Expanding methodological options in qualitative and mixed methods research”. Chair: Gunn Nyberg.

Fö 6

 

Parallella presentationer 1:

 

09.45-10.45

Tema: Idrott på fritid, språk: engelska. Chair: Natalie Barker-Ruchti

 • Urban Carlén, Högskolan Väst: "Runner's use of digital tools and participation in social media: an interview study about meaning-making in the digitalization of running"

 • Emily C Owen, Swansea University; "Evaluation of Tackle: a school-based education and sport intervention utilising a professional rugby club to target the classroom behaviour and engagement of pupils at-risk of school dropout"

 • Renato Francisco Rodrigues Marques, University of São Paulo, Natalie Barker-Ruchti, University of Gothenburg, Astrid Schubring, University of Gothenburg, Jessica dos Anjos Januário, University of São Paulo, Rafael Pombo Menezes, University of São Paulo, Myrian Nunomura, University of São Paulo, “The familial cultural inheritance of Brazilian men elite futsal players: an influential factor on sport career.”

Fö 1

09.45-10.45

Tema: Lärarutbildning för skolämnet idrott och hälsa, språk: svenska. Chair: Helene Bergentoft

 • Andreas Isgren Karlsson, Högskolan Dalarna: "Är friluftsutbildningen för blivande idrottslärare relevant för undervisningen i skolan?"

 • Erik Backman, Högskolan Dalarna: "Att röra sig bortom rigida ortodoxier i undervisning och bedömning av rörelsepraktiker inom idrottslärarutbildning – ett studentperspektiv"
Fö 2

10.45-11.00

Fika

Ljungbergrummet

 

Parallella presentationer 2:

 

11.00-12.00

Special Session: Forskning om elitidrott för ungdomar, språk: engelska. Chair: Astrid Schubring

 • Johan Berg, Göteborgs universitet; Astrid Schubring, Göteborgs universitet: "Coping with weight demands in judo: a qualitative study on young elite athletes' experiences of making weight"

 • Heidi M. Haraldsen, Norwegian School of Sport Sciences; Frank E. Abrahamsen, Norwegian School of Sport Sciences; Hallgeir Halvari Norwegian School of Sport Sciences: "Successful failures? A test of the Role of Controlled Learning Conditions in the Motivational processes of Perfectionistic Elite Performers from Ballet, Music and Sport in a Moderated Mediation Model."

 • Maarit Nieminen, Research Institute for Olympic Sports, Jyväskylä, Finland; Outi Aarresola, Research Institute for Olympic Sports, Jyväskylä, Finland; Kaisu Mononen, Research Institute for Olympic Sports, Jyväskylä, Finland: "Evaluation of the project developing "Sports middle school model" in Finland"

Fö 1

 11.00-12.00

Tema: Idrott på fritid, språk: svenska. Chair: Urban Carlén

 • Paul Sjöblom, Gymnastik- och idrottshögskolan: "Idrottens samhällsnytta – en vetenskaplig sammanställning av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle"

 • Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan; Matthis Kempe-Bergman, Gymnastik- och idrottshögskolan: " Selektering av barn i föreningsidrott – hur vanligt är det?"
Fö 2

12.15-12.45

Vinnare “Bästa magister/master-uppsats”: Runa Westerlund, Umeå Universitet ” Att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa-framgångsfaktorer och svårigheter”. Chair: Erik Backman

Fö 6

12.45-13.00

Avslutning av konferensen

Fö 6

13.00-14.00

Lunch

Scandic Hotell Lugnet

 

Tidsschema med deadlines

 • 23 mars – öppning av Call for abstracts och konferensens hemsida
 • 25 maj – deadline för abstracts och öppning av registrering
 • 20 juni – meddelande om bedömning av abstracts
 • 31 augusti – deadline för early bird registrering
 • 15 oktober – publicering av program
 • 21 oktober – deadline för normal registrering

Call for abstracts

Call for abstracts

Book of abstracts

Book of abstracts (pdf)

 

Registrering

Registera dig via denna länk.

Avgifter

Observera att studenter har 500 kr rabatt på nedan angivna priser samt att lunch och fika är inkluderat i konferensavgiften. Kostnad för gemensam konferensmiddag är ej inkluderat men kan väljas som tillägg vid registreringen.

Medlem Svebi

Early bird
(före 31 augusti)

Antal dagar

 Pris
(exkl moms)

Ja

Ja

21-22 Nov

2750 SEK

Nej

Ja

21-22 Nov

3050 SEK

Ja

Nej

21-22 Nov

3050 SEK

Nej

Nej

21-22 Nov

3500 SEK

Boende

Bokning av nedanstående boendealternativ ska göras senast 40 dagar för konferens början, det vill säga 10 oktober. Bokning av nedanstående boendealternativ ska göras via email eller telefon. Vid bokning ska ”Högskolan Dalarna Svebi konferens” anges.

Scandic Hotels

Falu Fängelse Vandrarhem

 • Postal address: Villavägen 17, 791 37 Falun
 • Contact: Carina Strömbom
 • Booking email: info@falufangelse.se
 • Booking telephone: 023-795575
 • Price: 275 SEK/night (bed in doubleroom).  
 • Info: www.falufangelse.se/

Nordic Camping Lugnet

 

För mer information och frågor, kontakta Erik Backman på ebk@du.se

Senast granskad:

Logo

Logo