Nyheter

Forskningsprojekt för att öka trygghet i framtidens hem för äldre personer beviljas drygt 3,5 miljoner
Johan Borg tillsammans med professor Kevin McKee och professor Marie Elf vid Högskolan Dalarna har beviljats 3 552 000 kronor av Länsförsäkringar för projektet "Safe accommodations for elderly through ...
Drygt 1,7 miljoner till forskningsprojekt om tidig shia-islam
Torsten Hylén vid Högskolan Dalarna har tilldelats 1 781 000 av Riksbankens Jubileumsfond för forskningsprojektet "Karbala-berättelsen: Från skärmytsling till kosmiskt slag".
Deltagare från hela Dalarna samlades för att ta del av forskning inom föräldraskap och föräldrastöd
Under fredagen samlades 160 deltagare från kommuner, organisationer i Dalarna och Region Dalarna för att ta del av forskning inom föräldraskap och föräldraskapsstöd.
Kompetensförsörjning på en modern arbetsmarknad
Under onsdagen anordnades Pal-dagen under temat “Kompetensförsörjning på en modern arbetsmarknad” för studenter och inbjudna representanter från företag och olika organisationer.
Högskolan Dalarna beviljas 3,4 miljoner för forskning om fossilfria transporter och regional implementering
Högskolan Dalarna har beviljats 3 423 037 kronor av Energimyndigheten för projektet Fossilfria transporter och regional implementering: om utmaningar för samhällsekonomiskt effektivitet.