Världsarvets Världar (WHILD)

Världsarvets Världar (WHILD = The World Heritages: Global Discourse and Local Implementations) är ett nätverk för kunskapsuppbyggande inom forskning, undervisning och besöksnäring relaterat till världsarv med centrum vid Högskolan Dalarna, Falun.

Arbetet med nätverket inleddes 2003 och miljön byggdes initialt upp av professor Anna Götlind, professor Ann-Kristin Ekman och professor Maths Isacson med ekonomiskt stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Från och med 2007 är professor Bo G Jansson samordningsansvarig. Under tiden 2007-2011 har en nordisk referensgrupp varit knuten till miljön.

Från och med 2012 leds Världsarvets Världar/WHILD av en styrgrupp bestående av, förutom den samordningsansvarige, professor Hakon With Andersen (NTNU, Trondheim), professor Peter Aronsson (Linköpings universitet), professor Ann-Kristin Ekman (Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala), professor Susanna Fellman (Göteborgs universitet), professor Anna Götlind (Stockholms universitet), professor Maths Isacson (Uppsala universitet), professor Owe Ronström (Högskolan på Gotland), doktorand Kristina Svels (Åbo Akademi), fil. dr Jan Turtinen (Riksantikvarieämbetet, Stockholm).

 

Forskningsledare

Bo G. Jansson
Professor i litteraturvetenskap
e-post: bgj@du.se
telefon: 023-77 83 64