Sociala medier – delaktighet på ett enkelt sätt

Vi vill att informations- och kommunikationsutbytet ska vara så enkelt som möjligt.

Vi vill vara där du är. Därför finns vi givetvis i olika sociala medier.

De kanalerna vi använder oss av i första hand är LinkedIn, Twitter och Facebook. Vad Högskolan Dalarna gör i de olika kanalerna berättar vi mer om i följande stycken.

LinkedIn

LinkedIn är mötesplatsen där nätverkandet i huvudsak är inriktat på arbetsliv, karriär, affärsrelationer och samverkan.

Som alumn hittar du oss dels på universitetssida "Universitetet Högskolan Dalarna" som riktar sig till alla intresserade med fokus på alumner och dels i en grupp för alumner vid namn "Dalarna Alumni".

För dig som vill skapa ett konto på LinkedIn gör du detta via linkedin.com.

Universitetssidan: www.linkedin.com/edu/dalarna-university

Gruppsidan: www.linkedin.com/ där du går in under rubriken Intressen och söker under Grupper på namnet Alumni Dalarna.

Twitter

På Twitter uppdaterar vi dig om de senaste händelserna på högskolan, om framtida yrkesmöjligheter och annan information som vi tror kan vara intressant.

Som alumn hittar du oss dels på ett twitterkonto som riktar sig till alumner och dels på ett twitterkonto som riktar sig till alla som är intresserade av högskolan.

För dig som vill skapa ett konto på Twitter gör du detta på www.twitter.com

Twitterkonto för alumner: @AlumniDalarna på www.twitter.com/AlumniDalarna

Twitterkonto för alla intresserade: @DalaUniversity på www.twitter.com/DalaUniversity.

Facebook

Här finns ytterligare möjligheter för dig som vill nätverka.

Som alumn hittar du oss på dels en facebooksida om samverkan och dels en facebooksida om högskolan i dess helhet.

För dig som vill skapa ett konto på Facebook gör du detta på www.facebook.com.

Facebook för samverkan: www.facebook.com/pages/Högskolan-Dalarna-Dalacampus-samverkan

Facebook för Högskolan Dalarna: https://www.facebook.com/dalarnauniversity

På Facebook finner du också separata grupper för olika program som kan vara såväl öppna som slutna grupper.