Alumnidatabasen

Alumnidatabasen – möjligheter till delaktighet på ett utökat sätt

För dig som vill få ökade möjligheter till samverkan vill vi att du registrerar dig som alumn hos oss. Genom registreringen får du bl a möjlighet att:

  • få inbjudan till föreläsningar, seminarier och andra evenemang
  • få vår alumnitidning
  • få vårt nyhetsbrev
  • bli vald till Årets alumn
Personliga uppgifter 
Förnamn:
Efternamn:
Tidigare efternamn:
Personnummer: (xxxxx-xxxx)
E-post:
Telefon:
Adress:
Postnummer:
Postort:
  
Yrkesuppgifter 
Arbetsplats:
Position:
  
Utbildning 
Startår:
Examensår:
Ämne:
Kurs:
Program:
Uppdragsutbildning:
  
Jag har läst igenom informationen om Alumnidatabasen: