Årets Alumn

Högskolan Dalarna utser i samband med akademisk högtid årets alumn. Syftet med årets alumn. är att uppmärksamma en före detta student från Högskolan Dalarna som framgångsrikt bidragit till utvecklingen av ett gott samhälle i samklang med Högskolans vision. Förhoppningen med denna utmärkelse är även att inspirera andra alumner att samskapa för ett gott samhälle och samtidigt visa de goda ambassadörer som alumnerna utgör.
Utmärkelsen kan delas mellan flera alumner. Vid utseendet ska jämställdhetsperspektivet eftersträvas.

Årets alumn 2014

Utmärkelsen Årets alumn 2014 gick till Martin Olsén, konsultchef på Sogeti.

Maria Rolander och Martin Olsen

Maria Rolander och Martin Olsén

Motiveringen var följande:

"Årets alumn har under många år visat ett stort och genuint intresse för att arbeta med Högskolan. Som föreläsare har han varit en inspirationskälla för många och som handledare för ett flertal examensarbeten har han väglett och motiverat enskilda studenter. Genom att använda fallstudier har han låtit studenter få en djupare inblick i yrkeslivets verklighet. Årets alumn har också varit en engagerad och lyhörd handledare för akademiker med utländsk bakgrund.

Samtidigt som han på så sätt bidragit till en bred och fördjupad samverkan mellan samhället och Högskolan Dalarna, har årets alumn också varit en god förebild för våra studenter och en god ambassadör för Högskolan. Därför är det med glädje och stolthet som Högskolan Dalarna delar ut utmärkelsen "Årets alumn" 2014 till Martin Olsén."

Kriterier

Till årets alumn ska kunna föreslås den som uppfyller något eller några av följande kriterier

  • använder sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott samhälle.
  • är delaktig i samverkan med Högskolan Dalarna
  • är en god förebild för andra studenter vid Högskolan Dalarna
  • är en god ambassadör för Högskolan Dalarna
  • ha läst minst 30 högskolepoäng (tidigare 20 poäng) vid Högskolan Dalarna

Nominering Årets alumn 2019

  • Alla som har kontakter med Högskolan har rätt att nominera personer till årets alumn.
  • Nominering till årets alumn görs via Högskolan Dalarnas hemsida
  • Kommunikationsavdelningen utgör beredningsgrupp som föreslår lämpliga kandidater till juryn.
  • Årets alumn utses av en jury bestående av rektor, akademichefer, kommunikationschef och samverkanschef. Juryn beslut kan inte överklagas

Nomineringen ska innehålla följande:

Namn:
E-post:
Företag/organisation:
Utbildning/kurser vid Högskolan Dalarna:
Motivering: