Årets Alumn

Syftet med Årets alumn är att uppmärksamma en före detta student från Högskolan Dalarna som framgångsrikt bidragit till en god samverkan mellan samhället och Högskolan. Förhoppningen med denna utmärkelse är även att motivera andra alumner att samverka med högskolan och samtidigt ta till vara på de goda ambassadörer som alumnerna utgör.

Årets alumn 2014

Utmärkelsen Årets alumn 2014 gick till Martin Olsén, konsultchef på Sogeti.

Maria Rolander och Martin Olsen

Maria Rolander och Martin Olsén

Motiveringen var följande:

"Årets alumn har under många år visat ett stort och genuint intresse för att arbeta med Högskolan. Som föreläsare har han varit en inspirationskälla för många och som handledare för ett flertal examensarbeten har han väglett och motiverat enskilda studenter. Genom att använda fallstudier har han låtit studenter få en djupare inblick i yrkeslivets verklighet. Årets alumn har också varit en engagerad och lyhörd handledare för akademiker med utländsk bakgrund.

Samtidigt som han på så sätt bidragit till en bred och fördjupad samverkan mellan samhället och Högskolan Dalarna, har årets alumn också varit en god förebild för våra studenter och en god ambassadör för Högskolan. Därför är det med glädje och stolthet som Högskolan Dalarna delar ut utmärkelsen "Årets alumn" 2014 till Martin Olsén."

Kriterier för att bli utsedd

För att bli utsedd till Årets alumn vid Högskolan Dalarna måste den aktuella personen:

Meriterande är också att

  • Främst av meriterna är om den nominerade använder sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett bättre samhälle.

Men även att

Nominering Årets alumn 2019

Nomineringen är öppen för alla studenter, alumner, allmänheten och personal vid Högskolan Dalarna.

Nomineringen ska innehålla följande:

Namn:
E-post:
Företag/organisation:
Utbildning/kurser vid Högskolan Dalarna:
Motivering: