Registrera mig

Här finns instruktioner för hur du registrerar dig. För att kunna tentera och få betyg måste du vara registerad. Ju fortare du registrerar dig, desto snabbare får du också studiemedel från CSN.

Två veckor före kursstart öppnar kursen/programmet vanligtvis för webbregistrering. Registreringen stängs söndagen före veckan kursen startar. Undantag finns, t ex för kurser med Fri start. Om du ska registrera dig efter att webbregistreringen stängt, kontakta din studieadministratör. 

1. Logga in på ”Mina sidor” på www.du.se. Om du inte vet hur man gör det , klicka här.

2. I högra spalten syn en röd text om du har program och/eller kurser att registrera dig på.

3. Klicka på texten ”Registrera mig”

4. Börja med att kontrollera att det är rätt termin. H14 betyder höstterminen 2014. Sommarkurser räknas till höstterminen.


 
5. När du valt rätt termin, klicka på ”Nästa”.

6. Klicka i de kurser/programterminer du vill registrera dig på. OBS. Om du har program som du ska registrera dig på måste du göra det först.

7. Klicka på ”Registrera” när du är klar.

8. Nu ser vad du blivit registrerad på.

9. Om du vill se allt som du är registrerad på, är det bra att gå till "Mina studier" i vänstra spalten. Här finns också nyttiga direktlänkar.

Möjliga  fel

Fel: Det gick inte alls bra. Istället syns ett "error"meddelande.
Svar: Det kan bero på flera saker t ex att alla kurser inte var inrapporterade vid antagningen. Kontakta din studieadministratör så får du hjälp.

Fel: Jag ser inga kurser eller program att registrera mig på.
Svar: Det kan bero på flera saker, t ex att kursen inte öppnat för webbregistrering (tidigast två veckor före kurstart) eller stängts (Registreringen stängs söndagen före veckan kursen startar). Kontakta din studieadministratör så får du hjälp.