Checklista

Här är några viktiga steg på vägen till Högskolestudier. Klicka på de olika rubrikerna för mer information. När du klarat av ett steg, kan du bocka i kryssrutan så ser du att det är klart. Om du klickar i rutan igen försvinner avbockningen.

(Detta görs med cookies, så om du rensar dina cookies i webbläsaren försvinner dina markeringar. De syns inte heller om du går in från någon annan dator.)

Tacka ja - senast 28 juli

Skaffa en elektronisk identitet (användarkonto)

Registrera dig på kurs/program - två veckor före kursstart

Fronter - hjälper dig före och under studierna

  

Närvara vid upprop

  

Obligatorisk närvaro vid upprop!

Betala kåravgiften

Ansök om studiemedel

Skaffa bostad