Antagning

Komplettering av ansökan

Kompletteringar är meriter som du skickar in efter att du har gjort en anmälan. Rätten att komplettera gäller bara meriter som har tillkommit efter du gjort en anmälan.

Sista kompletteringsdag för vårterminen 2017 är den 1 december.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifterna redovisar registrerade uppgifter, meriter och preliminära bedömningar som rör din anmälan. Om du har gjort en webbanmälan får du ett e-postmeddelande när du ska gå in på ”Dina sidor” på www.antagning.se och kontrollera dina uppgifter. Har du gjort en pappersanmälan skickas kontrolluppgifter via post så snart din anmälan behandlats. Kontrolluppgifter för vårterminen 2017 meddelas under november.

Om du vill rätta något i kontrolluppgifterna eller om du har blivit uppmärksammad på att dina uppgifter inte är styrkta eller är bristfälliga, ska du omgående skicka in de handlingar som saknas eller komplettera med de handlingar som är ofullständiga.

Urval 1

Urvalet är en maskinell process som hanterar varje sökandes individuella val och meriter. Ofta är antalet behöriga sökande till en utbildning större än antalet platser. Då görs ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig främst på gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat.

Antagningsbesked med svarskrav

I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Du får beskedet inför vårterminen 2017 den 8 december . Om du har anmält dig på webben får du dina antagningsbesked på ”Dina sidor” på https://www.antagning.se.

Viktigt – Tacka ja till utbildningen

Om du har blivit antagen eller reservplacerad måste du svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats. I det andra urvalet tillsätts platserna utifrån hur de sökande har svarat på det första antagningsbeskedet.

Sista svarsdag inför vårterminen 2017 är den 19 december .

Om du har skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare svarar du på ”Dina sidor” på https://www.antagning.se.

Du som redan är student på Högskolan Dalarna kan enklast logga in via ”Mina sidor” på www.du.se och använda länken till antagning.se där. Då är du redan inloggad och kan svara på antagningsbeskedet direkt.

Observera att svarsfunktionen är uppdelad i två steg. I det första steget väljer du vilka alternativ du vill tacka JA till. Sedan går du vidare och i steg två väljer du att skicka ditt svar. Det är först då som ditt svar sparas.

Om du har gjort en pappersanmälan ska du använda det svarskort du fått med antagningsbeskedet. Ditt svarskort ska ha inkommit till Antagningen senast sista svarsdag. Tänk också på att ett icke ifyllt svarskort som skickats in gäller som NEJ-svar. Skicka svarskortet till: VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund.

Urval 2

Resultatet av det andra urvalet baseras på hur de sökande har svarat på antagningsbesked 1 efter det första urvalet. De platser som sökande tackat ja till är inte med i andra urvalet.

Slutgiltigt antagningsbesked

På antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. Om du blivit antagen i det andra urvalet har de utbildningar du prioriterat lägre strukits. Det gäller även alternativ du varit antagen till i det första urvalet.

Du får slutgiltigt antagningsdesked inför vårterminen 2017 den 22 december. Beskedet ska bara besvaras om högskolan har meddelat att du ska göra det.

Reservantagning

Högskolan Dalarna sköter själva reservantagningen. Reservantagning är aktuellt när antagna har tackat nej till sina platser och det finns lediga platser att tillgå. Vi kallar reserver i tur och ordning utifrån urvalsresultatet. För frågor kring reservantagning, kontakta respektive utbildnings studieadministratör.

Sen ansökan

Ju tidigare du anmäler dig för sen antagning, ju längre fram i kön kommer du. Fram till sista dag för anmälan behandlas alla anmälningar lika. Sedan är det alltså ”först-till-kvarn” som gäller.

Observera att även om en utbildning fortfarande är sökbar via antagning.se, innebär det inte nödvändigtvis att det finns platser kvar.

Även sen anmälning görs på https://www.antagning.se Det kan finnas platser kvar ännu vid terminsstart start. Så det lönar sig alltid att höra av sig till högskolan om du är intresserad av att börja studera.

Utbildningar (program, kurser och kurspaket) med platser kvar hittar du på www.du.se/platserkvar