Bidrag till förberedande språkstudier

Du som blivit nominerad till utbytesstudier inom Erasmus kan i vissa fall få bidrag till en förberedande språkkurs i landet.

Maila antagningsbesked och eventuella kostnader för kursen till Susanne Corrigox, sco@du.se