Stipendier inom Erasmus+

Studier

Du som nominerats till utbytesstudier inom Erasmus kan ansöka om ett stipendium. Du ska studera heltid, minst 13 veckor och max 12 månader. Stipendiet utbetalas som en klumpsumma i två omgångar.

  1. Ansök om stipendiet. Du kommer också eventuellt att få en länk till språktestet.
  2. Bifoga Letter of Acceptance/ intyg om terminstider som du får från partneruniversitetet.
  3. Stipendiet betalas ut först då du skickat in ett intyg från partneruniversitetet att du börjat utbytesstudierna och vi fått in Learning Agreement.

Stipendiebelopp vid studier 2015/16

  1. Erasmusstipendiet är 375 €/månad när du studerar i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien.
  2. Övriga länder: 315 €/månad

I vissa fall kan du ansöka om bidrag för förberedande språkkurser i värdlandet

Praktik

Du kan ansöka om Erasmuspraktik när som helst under studietiden och upp till ett år efter avslutade studier, förutsatt att du inte tagit ut examen.

Stipendiebelopp vid praktik 2015/16

  1. Erasmusstipendiet är 525 €/månad när du studerar i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien.
  2. Övriga länder: 465 €/månad

Till ansökan

Har du frågor? Kontakta Susanne Corrigox, sco@du.se, Tel 023-778153