Nordplusstipendier - EkoTekNord

Nordplus är Nordiska Ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare i de nordiska länderna. Nordplusavtal knyts mellan högskoleinstitutioner inom Norden. För att söka Nordplusstipendium krävs det att:

  • Du är registrerad som examensstuderande (degree-seeking) student vid ett nordiskt universitet/högskola
  • Din institution (akademi) har Nordplusavtal med en annan institution i Norden

Högskolan Dalarna deltar i flera Nordplusprogram, ett av dessa är:

Ta chansen att studera i ett annat nordiskt land eller ta bara en kurs på nätet eller en veckas intensivkurs. Du kommer i kontakt med unga nordiska medborgare som är olika dig själv - och lär dig mycket mer!

Öva dig i nordiskt samarbete! Tillsammans med de nordiska grannländerna blir vi starkare. Inte för att vi är lika, utan för att vi är olika, men kan och vill samarbeta.