Partneruniversitet

Från mitten av februari 2017 fram till 1 mars byter vi databas för student- lärar- och utbytesavtal.

Under den här perioden (vilken ev. kan komma att förlängas någon vecka) kommer studenter och personal inte åt kartan och länkar till våra partneruniversitet.

För dig som vill söka sent till utbytesstudier (1-31/3 för utbyte under hösten 2017 och 1/4-1/9 för utbyte under våren 2018) så ber vi dig ta kontakt med Internationella kontoret för information om tillgängliga platser.

Tack för tålamod!

Vi ser fram emot en förbättrad produkt för alla som vill söka utbytesstudier.