Learning Agreement

När du hittat kurser vid partneruniversitetet behöver du ett Learning Agreement.

Det är ett avtal som visar att du kan använda utlandsstudierna i din utbildning vid HDa, och att kurserna är avgiftsfria. Kurserna du ska läsa under utbytet behöver inte motsvara de kurser du skulle läst hemma, men de ska passa in i din examen (programmålen).

Learning Agreement måste vara klart inför ansökan om Erasmusstipendium och definitivt klart senast en månad efter terminsstart.
Måste du byta kurser under utbytet? Kontakta learningagreements@du.se
  • Är du programstudent med valbar termin?

Programansvarig kontrollerar att kurserna under utbytet är på högskolenivå och kurserna du ska läsa under utbytet inte överlappar de obligatoriska programkurserna. Välj utbyteskurser som inte ingår som obligatoriska moment i programmet, för övrigt kan du under utbytet välja fritt bland kurser på högskolenivå.

  • Är du programstudent utan valbar termin?

Programansvarig kontrollerar att kurserna du ska läsa under utbytet passar väl in i programmet och att de bidrar till att uppfylla utbildningsprogrammets mål och målen för examen. Kurserna du läser under utbytesterminen behöver inte exakt motsvara de kurser du skulle läst inom programmet - utbytesstudierna ska helst ge ett mervärde. Programansvarig talar om vilka programkurser som du får ersätta (d.v.s. inte behöver läsa vid hemkomsten).

  • Läser du fristående kurser?

Eftersom målet är att ta ut en examen vid Högskolan Dalarna bör du ha en plan för hur du vill använda kurserna från utbytet efter hemkomsten. Kurser som ska ingå i samma examen får inte överlappa andra kurser i fråga om innehåll.Kontakta examensenheten (examen@du.se) om du är osäker vad som gäller.