Studera utomlands med funktionsnedsättning

Stöd för student med funktionsnedsättning

Genom Erasmus+ kan du med funktionsnedsättning ansöka om extra stipendium vid utbytesstudier och få olika stödåtgärder finansierade. För information, kontakta  Erasmusansvarig 

Mer information

Independent Living Institute har sammanställt en databas med information om universitet som är anpassade till studerande med funktionshinder och organisationer som kan ta emot praktikanter eller volontärer med funktionshinder.

Databasen innehåller över 1 000 universitet främst i Nordamerika, Europa, Australien och andra världsdelar samt intresseorganisationer som till exempel Amnesty International och biståndsorganisationer i u-länder.

Databasen har även adresser till organisationer för funktionshindrade i länderna som kan upplysa om tillgängliga bostäder, transportmedel, den allmänna tillgängligheten, var man kan få hjälpmedel eller personlig assistans. Databasen stöds av Allmänna Arvsfonden.

Tipsa oss om fel eller förbättringar på sidan.